วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เทคนิคการอ่านหนังสือสอบ

หวัดดีจ๊ะน้องทุกคน หลังจากพี่ปอยติดเรื่องการสอบได้ผ่านพ้นไปแล้ว พี่ปอยก็สัญญากับน้องบริพักต์ว่าจะนำเทคนิคการอ่านหนังสือสอบที่น้องบริพักต์ได้ใช้ในการสอบตำรวจที่ผ่านมา มาลงบล็อกให้น้องๆ ได้ดาวน์โหลดไปอ่านกัน