วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ

เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาภาษาไทย คำต่างประเทศที่มักเขียนผิด และคำที่อ่านเหมือนกัน แต่ความหมายแตกต่างกัน


วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ(ช/ญ),บุคคลภายนอก(หญิง)เข้าเป็น นรต.และบุคคลภายนอก(ชาย)เข้าเป็น นตท.ปี 2554

ประชาสัมพันธ์

             การรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (ชาย/หญิง), บุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็น นรต. และบุคคลภายนอก (ชาย) เข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2554 โดยกำหนดดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่เดือน ม.ค. ทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้