วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เตรียมเอกสารรายงานตัวก่อนวันเดินทาง

หลังจากการประกาศผลสอบ คงมีหลายคนที่สมหวังและผิดหวัง ขอแสดงความยินดีสำหรับน้องๆ ที่สอบผ่านนะคะ ส่วนน้องที่พลาดการสอบปีนี้ ก็คงเสียใจเป็นธรรมดา แต่อย่าได้ท้อ มีอาชีพอีกหลายๆ อาชีพที่รอเราอยู่ ตั้งใจ มุ่งมั่นต่อไป สักวันเราต้องประสบความสำเร็จค่ะ

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทดสอบตาบอดสี

ในขั้นตอนของการตรวจร่างกายของผู้สอบผ่านข้อเขียน มีการทดสอบตาบอดสีด้วย ซึ่งหากใครทดสอบไม่ผ่าน ก็ถือว่า สอบไม่ผ่าน โดยการทดสอบตาบอดสีนั้น มีหลายวิธี วิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดเห็นจะเป็นวิธีของ Prof. Dr. Shinobu Ishihara จาก Tokyo คือ แบบทดสอบที่มีวงกลมวงใหญ่และมีจุดสีเล็กๆ ข้างในจะซ่อนตัวเลขและเส้นเอาไว้ ให้ผู้ทดสอบอ่าน หากสามารถอ่าน และลากเส้นได้ถูกต้องทั้งหมด ถือว่าตาปกติ ทั้งนี้ได้นำมาให้ลองทดสอบ 12 แบบ

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ใครได้คะแนนเท่าไหร่ รายงานตัวด้วยนะคะ

นับเวลาถอยหลังแล้ว วันนี้พี่ปอยจะคอยลุ้นไปกับน้องๆ ค่ะ น้องๆ คนไหนได้คะแนนเท่าไหร่ ก็เข้ามาบอกเพื่อน ๆ ในบล็อกด้วยนะคะ คนที่สอบผ่าน พี่ปอยจะได้แนะนำขั้นตอนต่อไปให้ค่ะ

คะแนนสอบ 120 คะแนน
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
     - ความสามารถทั่วไป 20 คะแนน
     - ภาษาไทย 20 คะแนน

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
     - คอมพิวเตอร์ 20 คะแนน
     - สารบรรณ 20 คะแนน
     - บริหารบ้านเมืองที่ดี  15 คะแนน
     - พ.ร.บ.ตำรวจ  15  คะแนน
     - จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ 10 คะแนน

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2554  ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) จำนวน 50 อัตรา   รับ สาขาเคมี  25  อัตรา , สาขาฟิสิกส์  15 อัตรา , สาขาจุลชีววิทยา   10  อัตรา
สนใจรายละเอียด คลิกเพื่ออ่าน

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

มาแชร์ข้อสอบกัน

น้องๆ สอบเป็นอย่างไรบ้างคะ ทำข้อสอบกันได้หรือเปล่า พี่เองก็คอยลุ้นและเอาใจช่วยน้องทุกคนขอให้ทำข้อสอบให้ได้ หากใครพอจำข้อสอบได้ ก็มาแชร์ข้อสอบกันนะคะ จะได้รู้ว่าได้คะแนนกันประมาณเท่าไร

เป็นที่สับสนกันมากเกี่ยวกับ รหัสพยัญชนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พี่ปอยก็เลยสอบถามไปทางกลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ ของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ งานกำหนดเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้กับสำนักงานผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการ ดังนั้น พี่ปอยก็เลย scan หนังสือ มาให้น้องๆ ได้หายสงสัยกันเสียที ว่า ตช ไม่มีจุดค่ะ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เลขประจำส่วนราชการ