วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

คำกล่าวรายงานตัวต่าง ๆ


          บทความนี้จะเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานตัว ซึ่งทุกคนจะต้องรายงานตัวก่อนที่จะทำอะไร เช่น การรายงานตัวเข้ากองร้อย หลังจากที่กลับบ้านมา , การรายงานตัวเพื่อเข้ารับประทานอาหาร, การรายงานตัวเพื่อเข้าเรียน, การรายงานตัวหลังจากเสร็จสิ้นจากการเรียนเพื่อเข้ากองร้อย, การรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม, การรายงานตัวต่อหน่วยงานต้นสังกัด ในวันที่เข้าทำงานในวันแรก, การรายงานตัวเพื่อขออนุญาตพบญาติ เป็นต้น


การรายงานตัวแต่ละที่นั้น ไม่เหมือนกัน ในบทความนี้จะเป็นการรายงานตัว ในส่วนของกองร้อยที่พี่ปอยอยู่นะคะ ซึ่งแต่ละศูนย์ฝึก และแต่ละกองร้อย จะรายงานตัวไม่เหมือนกัน จะแตกต่างกันตรง ที่ขีดเส้นใต้ไว้ค่ะ ให้อ่านเป็นแนวไว้ก็ได้ ค่ะ

การรายงานตัวของนักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ตารางเรียน หลักสูตร กปป. ปี 52

บทความนี้ เป็นวิชาที่เรียนตามหลักสูตร กปป. ปี 2552 เห็นน้องๆ อยากรู้ว่า เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ก็ตามนี้เลยนะคะ
7 ต.ค. 52       05.15 – 07.15 น. พลศึกษา
พุธ                 08.00 – 10.00 น. ป อาญา
                     10.00 – 12.00 น. การจัดองค์กรบังคับบัญชา
                     12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง
                     13.00 – 15.00 น. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ
                     15.00 – 17.30 น. การฝึกแบบตำรวจและยิงปืน

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

การยิงปืนพกระบบ พี.พี.ซี. (Practical Pistol Course)

บทความนี้ จะเขียนเกี่ยวกับท่าทางและระยะของการยิงปืน ซึ่งนักเรียนฝึกอบรมตำรวจฯ ทุกคนต้องฝึกการยิงปืน ปืนที่ใช้ในการฝึกยิงนั้น คือ .38 บรรจุกระสุน 6 นัด

 เริ่มต้นนั้น ให้น้องลองหลับตาข้างเดียวดูนะคะ คนที่ถนัดมือขวา ให้หลับตาซ้าย
ส่วนคนที่ถนัดมือซ้าย ให้หลับตาขวา

พี่จำได้ว่า กองร้อยพี่มีคนหลับตาซ้ายไม่ได้ ประมาณ 3-4 คน ดังนั้น ครูฝึกจึงต้องให้ใส่ผ้าปิดตาโจรสลัด เพื่อยิงปืนค่ะ


ที่มาของรูป : .http//www.cm-classifieds.com

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

3 บท ที่ต้องท่องให้ขึ้นใจ

1. เพลงมาร์ชตำรวจ

เกียรติตำรวจของไทย                         เกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคง
ต่างซื่อตรงพิทักษ์สันติราษฎร์นั้น        ถึงตัวจะตาย ก็ช่างมัน
มิเคยคำนึงถึงชีวัน                               เข้าประจันเหล่าร้ายเพื่อประชา

ไม่ยอมเป็นมิตร[ผู้ผิดกฎหมาย]           ปราบโจรผู้ร้าย[กล้าตายเรื่อยมา]
เนื้อของเรา เราเชือด                           พร้อมทั้งเลือด เราพลี
เอาชีวีของเราเข้าแลกมา                     เพื่อให้ประชาดำรงสุขสถาพรชัย

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

เตรียมความพร้อมหลังการประกาศผลรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

           บทความนี้จะเป็นบทความสำหรับการเตรียมความพร้อม หลังจากการประกาศผลรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ พี่ปอยเชื่อว่า หลังจากการประกาศผลเรียบร้อยแล้ว น้องๆ ต้องวุ่นวายกับการเตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆ และเตรียมการรายงานตัวเพื่อเลือกตำแหน่ง น้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะต้องรีบจองตั๋วรถโดยสารเพื่อเข้ามารายงานตัวและเลือกตำแหน่งในกรุงเทพมหานคร

หลังจากการเลือกตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว น้องๆ ก็จะได้เอกสารสำหรับการเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในการฝึกอบรม หลักสูตร กปป. (สาย อก.) น้องๆ สามารถอ่านได้จากบทความ เรื่อง สิ่งของเครื่องใช้ในการฝึกอบรม หลักสูตร กปป. (สาย อก.) เดือนพฤษภาคม ปี 2010 ได้

หลังจากเลือกตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะมีการวัดรองเท้า วัดตัวเพื่อตัดชุดเครื่องแบบต่าง ๆ ซึ่งกำหนดการจริงๆ นั้น น้องๆ คงต้องรอฟังจากเจ้าหน้าที่ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรบ้าง ที่พี่เล่ามานั้น เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาของปี 52 ค่ะ