วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔   คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 

รายละเอียด (ภาคผนวก)  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน