วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใครสอบผ่านข้อเขียนบ้าง รายงานตัวด้วยค่ะ

ประกาศผลสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว มีน้องๆ หลายคนเมล์มาบอกผลกับพี่ปอยว่าสอบผ่าน และสอบไม่ผ่าน สำหรับคนที่สอบไม่ผ่านก็อย่าเพิ่งท้อนะคะ ถือว่าเพิ่งลงสนามครั้งแรก ขอให้เก็บประสบการณ์นี้ หาจุดด้อยของตัวเอง เพื่อจะได้เตรียมตัวให้ดีกว่านี้ และจะได้เตรียมตัวสอบในครั้งต่อไป ส่วนคนที่สอบผ่านข้อเขียน ก็ให้เตรียมตัวในด่านต่อไปค่ะ พี่ได้เขียนบทความไว้แล้ว สามารถเข้าไปอ่านได้ เรื่องของการเตรียมตัวตรวจร่างกายและการสอบสัมภาษณ์ค่ะ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป


100 ปุ่มคีย์ลัด

การจ่าหน้าซอง

การอ่านเลขแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์

คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย

คำราชาศัพท์ที่มักใช้เป็นประจำในหนังสือราชการ

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุด1

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุด2

การรักษาความลับ

ส่วนแนวข้อสอบสายอำนวยการ ไฟล์ใหญ่มาก ถ้าน้องๆ ต้องการแนวข้อสอบ ให้ทิ้งอีเมล์ไว้นะคะ พี่ปอยจะทยอยส่งเมล์ให้ค่ะ

พี่เข้าไปอ่านประกาศสอบสายอำนวยการ ปีนี้ มีวิชาที่ใช้สอบแข่งขัน ดังนี้


วิชาที่ใช้ในการสอบแข่งขัน ดังนี้
          ข้อสอบแบบประนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน
1.      ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
1.1    ความสามารถทั่วไป     จำนวน  40  ข้อ
1.2    ภาษาไทย                จำนวน  20  ข้อ
2.      ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน)
2.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน จำนวน 30 ข้อ
2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                         จำนวน 40 ข้อ

2.3 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน     <== คลิก


วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครตำรวจ 5,000 อัตรา


จะเปิดรับสมัครตำรวจครั้งถัดไป
ยศ สิบตำรวจตรี   เพศ ชาย/หญิง
กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน  และกลุ่มงานเทคนิค
จำนวน 1,000 อัตรา
ประมาณกลางเดือน ก.ย.2558 นี้

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รายงานตัว สู่รั้วสีกากี

สวัสดีค่ะ น้องๆ

                พี่ปอยไม่ได้อัพเดทบล็อกนานมากเลย เนื่องจากหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ แต่วันนี้กลับมาแล้ว ที่กลับมาเพราะว่าได้รับอีเมล์ฉบับหนึ่ง เป็นน้องในบล็อกนี้แหล่ะ และได้สอบติดเป็นตำรวจแล้ว และน้องบอกถึงได้แรงบันดาลใจมาจากบทความของพี่ปอย ดังนั้น พี่ปอยจึงอยากจะรู้ว่า น้องๆ ที่ติดตามบล็อกพี่ปอย มีใครบ้างที่สอบตำรวจได้ และสังกัดหน่วยงานที่ไหนบ้าง เผื่อจะได้แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกัน และรู้จักกันไว้ เพราะเราอยู่สีเดียวกัน คือ สีกากี
                ตอนนี้พี่ปอย อยู่ ภ.จว.เชียงรายค่ะ ใครที่อยู่เชียงราย แวะมาทักทายกันได้นะคะ 

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำการอ่านหนังสือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป


ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

1. ความสามารถทั่วไป 20 ข้อ

       ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่างๆ

       น้อง ๆ สามารถเสิร์ชหาข้อมูลรายละเอียด แบบทดสอบต่าง ๆ ตามเนื้อหาที่กำหนดมา และฝึกหัดทำ โดยจับเวลาด้วย เพราะข้อสอบวิชานี้ต้องบริหารเวลาให้เป็น ไม่เช่นนั้น น้อง ๆ จะไม่มีเวลาทำข้อสอบในวิชาอื่น แนวข้อสอบของวิชาความสามารถทั่วไปนี้ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป หรือหน้าราม จะมีแนวข้อสอบเยอะแยะมากมาย เทคนิคของพี่ปอย  เลือกทำวิชาอื่นๆ ก่อน และกลับไปทำวิชานี้ เป็นวิชาสุดท้าย

เริ่มจาก 1. ให้ฝึกทำเลขอนุกรม

            ตัวอย่าง 7 21 10 26 14 32 19 ......... เลขต่อไปคืออะไร ตอบ 39

                        118 152 96 130 74 108 ...... เลขต่อไปคืออะไร ตอบ 52

            2. ให้ฝึกทำอุปมาอุปไมย

            ตัวอย่าง    ขนุน : เงาะ :: ? : ? ตอบ ทุเรียน : ลำไย

                            ไข้หวัด 2009 : มะเร็ง :: ? : ? ตอบ อหิวาตกโรค : กระเพาะ

            3. ให้ฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป มัธยฐาน

           ตัวอย่าง - อัตราการฟักของไข่ไก่เท่ากับ 3 ใน 4 ฟอง ถ้าต้องการลูกไก่ 240 ตัว จะต้องใช้ไข่ไก่กี่ฟอง ตอบ 320 ฟอง

                        - โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 350 คน ชอบฟุตบอล 190 คน ชอบวอลเล่ย์บอล 180 คน ชอบทั้งสองอย่างกี่คน ตอบ 20 คน

                        - ความสูงของนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน 10 คน 178 175 173 173 174 176 173 180 172 177 หาค่ามัธยฐาน ตอบ 174.5

            4. ให้ฝึกทำตีความจากรูปภาพ
2. ภาษาไทย 20 ข้อ

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาน การใช้ถ้อยคำสำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้นๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ

เริ่มจาก 

             1. การอ่านคำราชาศัพท์

                ตัวอย่าง “พระสงฆ์สดับปกรณ์” คำว่าสดับปกรณ์ หมายถึงอะไร ตอบ บังสุกุล

            2. ให้อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ บรรยายโวหาร, สาทกโวหาร, พรรณนาโวหาร, อุปมาโวหาร ว่าต่างกันตรงไหน อย่างไร

            3. อ่านพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน การสะกดคำ การอ่านคำ คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ (เช่น ลิฟต์, สลัม, โปรโมชั่น ฯลฯ)

         ซึ่งข้อสอบวิชาภาษาไทยนั้น ส่วนมากจะออกเกี่ยวกับการวิเคราะห์บทความ การเรียงลำดับก่อนหลังของประโยค การเติมคำลงในช่องว่าง ฯลฯ ซึ่งน้องสามารถฝึกหัดทำข้อสอบจากโจทย์ข้อสอบเก่าๆ ได้นะคะ

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

หลักสูตรการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน และการเรียงลำดับคะแนน

ในภาคผนวก ช. ท้ายประกาศ กองบัญชาการศึกษา ได้กำหนดหลักสูตรการสอบแข่งขันไว้ว่า

การสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ยกตัวอย่างเช่น

1.  การอ้างถึงหนังสือที่มีทั้งชั้นความเร็วและชั้นความลับนั้น ข้อใดถูกต้อง


        1. อ้างชั้นความเร็วตามด้วยชั้นความลับ

        2. อ้างชั้นความลับก่อนตามด้วยความเร็ว

        3. อ้างเฉพาะชั้นความเร็วเท่านั้นไม่ต้องอ้างชั้นความลับเนื่องจาก เป็นเอกสารลับ

        4. อ้างเฉพาะชั้นความลับเท่านั้นทั้งนี้เพราะลักษณะของเรื่องจะต้องปฎิบัติโดยเร่งด่วนอยู่แล้ว