วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

หลักสูตรการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน และการเรียงลำดับคะแนน

ในภาคผนวก ช. ท้ายประกาศ กองบัญชาการศึกษา ได้กำหนดหลักสูตรการสอบแข่งขันไว้ว่า

การสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ยกตัวอย่างเช่น

1.  การอ้างถึงหนังสือที่มีทั้งชั้นความเร็วและชั้นความลับนั้น ข้อใดถูกต้อง


        1. อ้างชั้นความเร็วตามด้วยชั้นความลับ

        2. อ้างชั้นความลับก่อนตามด้วยความเร็ว

        3. อ้างเฉพาะชั้นความเร็วเท่านั้นไม่ต้องอ้างชั้นความลับเนื่องจาก เป็นเอกสารลับ

        4. อ้างเฉพาะชั้นความลับเท่านั้นทั้งนี้เพราะลักษณะของเรื่องจะต้องปฎิบัติโดยเร่งด่วนอยู่แล้ว


หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
     1.1 ความสามารถทั่วไป  20 ข้อ 20 คะแนน
     1.2 ภาษาไทย  20 ข้อ 20 คะแนน

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
     2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ 20 คะแนน
     2.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20 ข้อ 20 คะแนน
     2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 20 ข้อ 20 คะแนน
     2.4 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 20 ข้อ 20 คะแนน

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ผ่าน / ไม่ผ่าน)
     3.1 สอบสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์โดยกรรมการ)
     3.2 ตรวจร่างกาย (ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ ตรวจสรีระร่างกาย)
     3.3 ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ และความประพฤติ (ลายนิ้วมือ แบบรับรองความประพฤติจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือครู ฯลฯ)

เกณฑ์การตัดสิน
    
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบ (ตามข้อ 1 2 3) ตามหลักสูตรที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

ยกตัวอย่าง

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน ต้องได้คะแนน 24 คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่า สอบได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ)
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 80 คะแนน ต้องได้คะแนน 48 คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ)

นั่นหมายถึง การสอบผ่านข้อเขียน คะแนนเต็ม 120 คะแนน ต้องได้คะแนน 72 คะแนนขึ้นไป โดยต้องสอบได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบทั้งสองภาค


หมายเหตุ : หากสอบได้คะแนน 80 คะแนน โดยที่ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ได้คะแนน 20 คะแนน และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้คะแนน 60 คะแนน ถือว่า สอบไม่ผ่าน เพราะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละหกสิบ

การเรียงลำดับคะแนน

       ในแต่ละปี จะเป็นที่ถกเถียงกันมากในเรื่องของการเรียงลำดับคะแนน เพราะน้องบางคนได้คะแนนสูงมาก และสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละหกสิบทั้งสองภาค แต่ทำไมถึงไม่ได้เป็นตำรวจ บทความนี้พี่ปอยจะอธิบายให้น้องๆ ได้อ่านกันค่ะ เพื่อคลายความสงสัย
        ยกตัวอย่างเช่น  ในปีนี้ รับตำรวจ สาย อก.3 ทั้งหมด 400 คน โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน 500 คน นั่นหมายถึง ตัวจริง 400 คน ตัวสำรอง 100 คน สาเหตุที่มีตัวสำรอง 100 คนเพราะในขั้นตอนการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ตรวจคุณสมบัติและประวัติ) จะมีคนสอบไม่ผ่านกันเยอะมาก เช่น ส่วนสูงไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด มีประวัติเคยต้องคดี ตาบอดสี ตรวจร่างกายไม่ผ่าน ฯลฯ)
        สมมุติว่า ปีนี้ ประกาศผลรอบสุดท้าย มีผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 90 คะแนน มีจำนวน 500 คน 89 คะแนน มีจำนวน 100 คน ดังนั้น ทาง บช.ศ. จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โดยเรียงลำดับตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้หน้า 6 ข้อ 6.2 ผู้ได้ลำดับที่ 1-400 จะได้เป็นตัวจริง ผู้ได้ลำดับที่ 401-500 เป็นตัวสำรอง ถึงแม้ว่าตัวจริงและตัวสำรองได้คะแนน 90 คะแนนเท่ากันก็ตาม ส่วนคนที่ได้ 89 คะแนน ก็ถือว่า สอบไม่ติด เพราะจำนวนคนที่รับไว้มีเพียงแค่ 500 คน แบ่งเป็น ตัวจริง 400 คน ตัวสำรอง 100 คน
        ดังนั้น ขอให้น้องๆ พึงระลึกเสมอว่า เพียงแค่ 1 คะแนน ก็เป็นตัวตัดสินได้ว่า เราจะได้เป็น ตัวจริง หรือ ตัวสำรอง

221 ความคิดเห็น:

 1. ยังคงโพสแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์เช่นเคยนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หายไปนานเลยนะคะน้องวลัญช์ สบายดีนะคะ

   ลบ
  2. เรื่อยๆครับหมวด อยู่กับความหวังไปจนกว่าจะอายุ 35

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2555 01:12

  ส่งสัยเรื่องชุดที่ใส่ไปวันสอบข้อเขียนอ่ะค่ะ ตกลงคือใส่เสื้อยืดกับกางเกงวอร์มตามที่ระบุไว้ในประกาศใช่ไหมค่ะ หรือต้องใส่เป็นกระโปรงกันแน่ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2555 12:19

   ขออนุญาติตอบเเทน พี่ปอยน่ะค่ะคุณ คือในประกาศบอกชัดเจนค่ะ ว่าใส่กางเกงวอร์ม เสื้อยืดไม่มีปก รองเท้าผ้าใบค่ะ .......

   ลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2555 14:38

  จริงเหรอ ว่าต้องใส่แบบนั้นเปะ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากๆๆสำหรับข้อมูลดีๆๆนะครับ

  ตอบลบ
 5. ส่งสัยเรื่องชุดที่ใส่ไปวันสอบข้อเขียนอ่ะค่ะ ตกลงคือใส่เสื้อยืดกับกางเกงวอร์มตามที่ระบุไว้ในประกาศใช่ไหมค่ะ หรือต้องใส่เป็นกระโปรงกันแน่ค่ะ
  ตอบ ขอบใจน้องที่ช่วยตอบคำถามนะคะ สำหรับน้องที่ถามมานั้น การแต่งกายในวันสอบข้อเขียน ให้ใส่ชุดสุภาพ โดยสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา ตามประกาศของ บช.ศ.ภาคผนวก ช.
  หมายเหตุ เสื้อยืดแขนสั้นคอกลม (ไม่ใช่เสื้อคอโปโล) สีอะไรก็ได้ขอให้แลดูสุภาพ ไม่ฉูดฉาด กางเกงวอร์ม หรือจะเป็นผ้าร่มก็ได้

  ตอบลบ
 6. สวัสดีค่ะ พี่ค่ะ พอดีพึ่งมาเจอบล๊อคพี่ค่ะ ขอเปนสมาชิกบ๊ลอคด้วยคนนะค่ะ น้องสนใจอยากสอบ ตม ม๊ากๆๆเลยอยากขอคำแนะนำก้ไม่ได้เก่งภาษาอังกถษมากมายแต่ชอบค่ะ อยากรุว่าสอบข้อเขียนจะสอบแบบเดียวกันไหมค่ะ อำนวยการกับ สตม ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. น่าจะแบบเดียวกันค่ะ

   ลบ
 7. อ่อ พี่ค่ะสายอำนวยการ รวมทั้ง สตม ขั้นตอนการสอบขั้นแรกถ้าสอบผ่านข้อเขียน ถึงจะได้สอบความเหมาะสมใช่ไหมค่ะ หรือสอบรวมทั้งหมดเลย ทั้งความเหมาะสมในตำแหน่งค่ะ ขอบคุนนะคะ่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตม.4 รับ 100 คน
   ขั้นตอนแรก ต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อนค่ะ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 400 คน จากนั้นก็จะให้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งจะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ การอ่าน การฟัง การสนทนา /การตรวจร่างกาย/การสัมภาษณ์/การตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ความประพฤติ จึงจะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ จำนวน 100 คน และสำรองอีก 1 บัญชี

   ลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2555 16:58

  พี่ปอยหนูแต่งงานมีบุตรแล้ว แต่ตรงที่หน้าท้องจะมีรอยผ่าคลอด แบบบิกินนี (แนวนอนค่ะ) ท้องออกลายๆ หลังคลอดบุตร อันนี้มีปัญหาไมคะ กับการตรวจร่างกาย ตอบด่วนด้วยนะคะอยากรู้มากๆ เพราะยังไม่ได้สมัครสอบค่ะ ขอบคุณค่ะ
  มีอีกข้อค่ะจดทะเบียนสมรสแล้วด้วยค่ะ ใช้ได้ไมคุณสมบัติ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สมัครสอบสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.3) ได้ค่ะ

   ลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2555 17:00

  ขณะนี้ ณ 20 เม.ย.สาย อก. 3 มีผู้สมัครกี่คนแล้วคะ อยากทราบจังเลยค่ะ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2555 17:06

  ตม.สมัครกันเท่าแล้วคะ จำนวนผู้สมัครเยอะไมคะ หนักใจตรงที่สอบภาษอังกฤษนะคะ ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ค่ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2555 23:23

  แล้วสายปราบปราม ใช้เกณฑ์คะแนน ร้อยละ 60 เหมือนกับ สาย อำนวยการหรือป่าวครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สายปราบปราม เกณฑ์การตัดสิน โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ต่างจากสาย อก.ค่ะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2555 15:31

   ขอบคุณค่ะ........

   ลบ
 12. ขอบคุณมากค่ะ ปีนี้ก็จะพยายามอีกครั้ง สู้ๆๆค่ะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน 2555 13:33

  เยี่ยมเลยครับ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน 2555 17:40

  ระหว่างสาย อก. กับ ตม.แตกต่างกันในการสอบและฝึกอบรมกี่เดือน การทำงานต่างกันอย่างไรค่ะ จะเลือกสายไหนดีค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ในการสอบที่แตกต่างกันก็คือ สายงานอำนวยการและสนับสนุน (ตม.4) เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว จะให้เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง มีการทดสอบการอ่าน การฟัง การสนทนา ภาษาอังกฤษ

   ฝึกอบรมกี่เดือนนั้น ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสายสอบ พี่เองก็ไม่ทราบว่ากี่เดือน

   สาย อก.3 บรรจุและแต่งตั้งใน หน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสังกัดหน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อ่านได้จากประกาศ บช.ศ. (อก.3)หน้า 1

   สาย ตม.4 บรรจุและแต่งตั้ง ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

   เลือกสายไหนดี ก็แล้วแต่น้องชอบค่ะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ19 พฤษภาคม 2555 16:06

   สาย ตม.4 บรรจุและแต่งตั้ง ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทำงานในจังหวัดหรือภาคไหนหรอค่ะ ?

   ลบ
 15. สาย ตม ถ้าสอบผ่านรอบแรก รอบสอง ต้องสอบภาษาอังกถษ 100 ข้อให้ได้ 60 เปอเช๊นครับ การทำงาน ตม ทำงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองครับ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2555 12:20

  ไปสอบมาเมื่อครั้งที่แล้ว สอบผ่านได้ 66 เปอร์เซ็น ไม่มีชื่อว่าสอบผ่านยัง งง อยู่เลย เค้าบอกว่าถึงผ่าน 60เปอร์เซ็นแต่มีคนได้มากกว่า เราก็ไม่มีไอกาสได้เลยค่ะ ไม่ยุติธรรม ทำไมไม่เก็บไว้เป็นตำสำรองหรืออะไรก้อได้ ที่ทำให้คนนั้นมีกำลังใจในการสอบบ้าง แต่นี่ไม่มีเลย เสียความรู้สึกกับการสอบตำรวจมากมายเลย ตอนนี้หนูรับราชการแล้วค่ะ แต่ไม่ใช่ตำรวจ เพราะไม่มีเส้น ไม่มีโอกาส สอบ สองครั้งแล้วไม่ยุติธรรมเสียใจค่ะ ถ้าใครอยากจะสอบให้ผ่านต้องสอบให้ได้ 90 % ขึ้นไปเลย รับรองได้แน่ ตำรวจ...........

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2555 20:55

  พี่ปอย ครับ บุคคลที่มีรอยสักใน ร่มผ้า เขาจะรับ รึเปล่า ครับ ผมขอคำตอบหน่อยครับพี่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สมัครสอบได้ สอบข้อเขียนได้ แต่ก็ไม่ผ่านตรวจร่างกายค่ะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2555 11:45

   แล้ว ถ้าผมไป ลบรอยสักออก นี้ จะสอบได้ัป่าวครับ ผมตั้งใจ จิง ๆ มาก เลย นะ ครับ

   ลบ
  3. ทราบมาว่า การลบรอยสักนั้นต้องใช้เวลาในการรักษานาน กว่ารอยสักจะหายไป ต้องถามคุณหมอว่ารักษานานไหม เพราะน้องต้องใช้เวลาในการรักษาถึงประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่ง บช.ศ.จะประกาศผลสอบข้อเขียนวันที่ 21 มิ.ย.55 และจะประกาศให้ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง น่าจะประมาณ 1 อาทิตย์หลังจากประกาศผลสอบข้อเขียน

   ลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2555 21:05

  สวัสดีครับพี่ปอย พึ่งจะสอบปีนี้ปีเเรก ตม.ปีนี้จะมีคนสอบเยอะไหมครับ เเล้วเขาสอบกันที่ไหน(สถานที่สอบอะครับ)ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ปีนี้คนน่าจะสอบเยอะค่ะ สอบที่ไหนนั้น ให้เข้าไปอ่านประกาศในเว็บ www.policeadmission.com ให้เลือกสถานที่สอบได้

   ลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2555 02:26

  รักพี่มาก ใจพี่สวยมาก

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2555 13:50

  อ่านมาหลายวันแล้ว ได้ความรู้บวกความเข้าใจ มากๆค่ะ ขอบคุณทุกๆท่านเจอกันที่สนามสอบค่ะ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2555 17:55

  เจ้าตุ๊กตาหมีตัวนี้คือ แรงบันดาลใจ...สู้คะ

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ24 เมษายน 2555 10:31

  อยากทราบว่า รุ่นพี่ปอย สอบ สาย อก กี่คนหรอคะ แล้ว เขารับ กี่คน พี่เก่งมากๆ นับถือ เลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สอบสาย อก.2 ปี 52 ประมาณ 140,000 คน รับ 800 คนค่ะ

   ลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ24 เมษายน 2555 11:07

  สมัครสอบ ตม. ไปจ่ายเงิน แล้วลืมเข้าไปเลือกที่นั่งสอบ เจ้าหน้าที่เลยเลือกที่นั่งสอบให้ อยู่ตั้ง ภาค 8 แนะ แต่เราอยู่อุดร ทำไมเลือกให้ไกลจังไม่รู้ แค่วันเดียว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นน้องๆ บอกมาว่า สถานที่สอบเต็มหมด น่าจะเหลือสถานที่สอบ ภาค 8 ค่ะ

   ลบ
 24. ภ.1 นี่ใช่ที่เมืองทองธานีรึป่าวคะ

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2555 09:26

  ตม4 ทำงานที่ไหนคะ สุวรรณภูมิหรือป่าวคะ หรือเลือกภายหลัง

  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ19 พฤษภาคม 2555 16:03

   ทำงานแถบภาคอีสานรึมั้งค่ะ รอผู้รู้มาตอบค่ะ

   ลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2555 09:27

  เลือกเมืองทองแต่ขึ้น ภ.1 เหมือนกันคะ. งงมาก

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2555 09:47

  ภ.2 สอบที่ชลบุรี แต่ที่โรงเรียนอะไรอ่ะค่ะ ไม่เห็นบอกไว้เลย

  ตอบลบ
 28. พี่ค่ะ หนู จ่ายตังก์ไปแล้ว แต่ไม่สามารถ เลือกหน่วยสอบได้ ต้องทำยังไงค่ะ เครียด มากค่ะ กลัวว่าจะได้ที่ไกลๆๆ

  ตอบลบ
 29. เหมือนกันเลยค่ะ เลือกศูนย์สอบเมืองทองแต่เวลาปริ้นใบสมัครออกมาเป็น ภ.1 สระบุรี ไม่เค้าใจเลยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ1 พฤษภาคม 2555 08:49

   ถ้าไม่ผิดพลาด ภ.1 สระบุรี จัดสอบที่ อิมแพ็คเมืองทองธานี ผมก็เลือกสอบที่นี่ครับ..

   ลบ
 30. เกี่ยวกับสถานที่สอบของแต่ละภาค ถ้าหากไม่ชัดเจนนั้น ให้ติดต่อสอบถามที่ บช.ศ.ค่ะ

  ตอบลบ
 31. ส่วนสูง 154 นิดๆ เองค่ะพี่ ปอย
  แต่สายอำนวยการ เค้ากำหนด ส่วนสูง 150 ขึ้น
  อย่างนี้พอมีหวังมั้ยคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2555 15:28

   รบกวนตอบแทนพี่ปอยค่ะ..........สูงตั้ง 154 ผ่านแน่นอนค่ะ

   ลบ
 32. เอ....อำนวยการ (อก3.) ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2555 15:29

   ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร......

   ลบ
 33. สอบถามเกี่ยวกับเนื้อหา นิดนึงนะคะ
  สนใจสาย อก.3 คะ
  อยากทราบว่า เนื้อหาความรู้ทั่วไป นั่น
  หมายถึง เหตุการณ์ ปัจจุบัน หรือเปล่าคะ

  ตอบลบ
 34. รบกวนถามพี่ปอยว่า ข้อสอบสาย อก.3 มันจะยากเหมือนสอบพวก ป.ตรีเลยเหรอคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ยากค่ะ ป.ตรี น่าจะยากกว่า

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ30 พฤษภาคม 2555 20:17

   ใช่ค่ะ..ไม่ยาก แต่คุณเตรียมพร้อมหรือเปล่าเท่านั้น...ทำความเข้าใจนะค่ะ..ไม่ใช่แค่อ่าน

   ลบ
 35. รบกวนคุณปอยเรื่อง การตรวจร่างกายคะ ตอนแรกเข้าใจว่าตัวเองปกติทุกอย่าง แต่พอไปอ่านให้ละเอียดอีกครั้ง ไม่แน่ใจว่าจะผ่านการตรวจหรือไม่
  1. มะกอกมีโรคประจำตัวคือ ไทรอยเป็นพิษแต่รักษาหายแล้ว (โรคนี้ไม่หายขาดเพราะเป็นโรคประจำตัว) แต่คอไม่โต ไม่มีอาการอะไรมาเจ็ดแปดปีแล้วคะ
  2. มะกอกเสริมหน้าอกแบบใช้ถุงซิลิโคนคะ ไม่ได้ฉีดนะคะ
  สองประเด็นนี้คิดว่าทำให้ตรวจร่างกายไม่ผ่านหรือเปล่าคะ รบกวนตอบด้วยคะ ขอบพระคุณคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตามข้อ 1 และ 2 คงต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ค่ะ

   ลบ
  2. ขอบคุณพี่ปอยมากคะ
   มะกอกรบกวนอีกเรื่องคะ ได้เข้าไปอ่านบล็อคเก่า ๆ ของพี่เกี่ยวกับเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างกาย อ่านไปอ่านมาแล้วก็เริ่มสับสนคะ คล้าย ๆ จะไปประกวดนางสาวไทยอะไรประมาณนั้นเลยคะ

   มะกอกขาลายทั้งสองข้างเลยคะ ขาลายเป็นแผลเป็นสมัยเด็ก ๆ และโตมาก็โดนท่อรถจยย.บ้าง ตกท่อเป็นรอยถลอก แล้วกลายเป็นแผลเป็นบ้าง แต่ขาลายมาก ๆ เหมือนคนเป็นอิสุกอิไสแล้วเพิ่งหาย (ตั้งแต่ขาท่อนล่างลงไปเลยคะ) ไม่ทราบว่าลายขนาดนี้แล้วจะตรวจร่างกายผ่านมั้ยคะ ชักไม่อยากเป็นตำรวจแล้วสิ กลัวสอบได้แล้วตรวจร่างกายไม่ผ่าน มันเสียใจยิ่งกว่าการสอบไม่ได้อีกนะคะ รบกวนพี่ปอยตอบหน่อยคะ (ถ้าสงสัยว่าขาลายยังไง ว่าง ๆ จะส่งรูปให้ดูนะคะ)

   ลบ
 36. การสอบครั้งนี้ ( 10 มิ.ย. 55 ) ไม่มี วิชา พ.ร.บ.ตำรวจใช่ไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ30 พฤษภาคม 2555 20:22

   ขอตอบแทนนะค่ะ...ดูรายละเอียดแล้วไม่มี พ.ร.บ.สอบ ม.6 ค่ะ ไม่ใช่ ป.ตรี
   ไม่ยากค่ะ..แต่ต้องทำความเข้าใจดี ๆ อ่านและทำความเข้าใจเยอะ ๆนะค่ะ..เพราะว่าปีนี้คู่แข่งเยอะ ลองดูค่ะ

   ลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ29 เมษายน 2555 22:02

  คิดถึงพี่ปอยค่ะ ปีนี้อยู่เป็นกำลังใจกันเหมือนเคยนะค่ะ อ้อ เพชรบุรี

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ30 เมษายน 2555 09:17

  หวัดดีค่ะพี่ปอย หนูสอบ ตำรวจครั้งแรกค่ะ เห็นมีเพื่อน ๆ แนะนำมาให้เข้าหน้าเวป หนูชื่อ ซี ค่ะ พี่ปอยค่ะ หนูรบกวนขอแนวข้อสอบด้วยได้ไหมค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ส่งมาที่เมลล์ neawchon@hotmail.com

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ30 เมษายน 2555 15:28

  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่น่าจะยากเหมือน ของ ป.ตรี ใช่ป่าวค่ะ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ1 พฤษภาคม 2555 11:13

  ตชด. สอบที่ไหนค่ะแล้วฝึกยากมั้ยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตรวจจากกำหนดการดูอีกทีครับ สถานที่ฝึกทางการจะกำหนดอีกที

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ30 พฤษภาคม 2555 20:24

   สอบให้ได้ก่อนดีมั้ยค่ะ น้องขา....ไม่มีอะไรที่คนอื่นทำได้ แล้วเราทำไม่ได้หรอกค่ะ

   ลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ2 พฤษภาคม 2555 12:01

  อยากรู้ว่าถ้าสายตาสั้นเวลาตรวจสุขภาพจะมีปัญหามั๊ยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สายอก.เวลาตรวจสุขภาพจะให้ใส่เแว่นได้ครับ สายปป.ไม่แน่ใจ

   ลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ2 พฤษภาคม 2555 14:11

  แล้วถ้าเรากำลังจัดฟันอยู่แต่ยังไม่ได้ใส่เหล็กตัดฟัน แล้วฟันหน้าห่างอย่างนี้จะมีปัญหาเวลาตรวจสุขภาพมั๊ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่เคยได้ยินว่ามีใครโดนคัดออกเพราะดัดฟัน หรือฟันห่างครับ

   ลบ
 43. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 44. สวัสดีค่ะ ชื่อบีค่ะ อยากทราบว่า สอบสาย อก.3 หน่วยสอบ บช.ศ.
  จะมีวิชาด้านล่างนี้ออกสอบหรือเปล่าคะ
  1.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
  2.ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
  เพราะหากไม่มีออกสอบบีจะไม่ต้องเครียดกับการอ่านค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ในประกาศสอบจะมีบอกค่ะ ว่าสอบวิชาอะไรบ้าง

   ลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ4 พฤษภาคม 2555 19:04

  สถานที่สอบสาย อก.3หน่วยสอบ บชศ.อยูที่ไหน

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ5 พฤษภาคม 2555 00:15

  วิชาที่จะสอบก็มีในประกาศนะ

  ตอบลบ
 47. พี่ปอยครับ ถามเรื่องริดสีดวงทวารอ่าครับ ผมมีเป็นก้อนเนื้อเล็กยื่นออกไม่แต่ไม่บวมไม่อักเสบ ตรวจร่างกายจะผ่านมั้ยครับ

  ตอบลบ
 48. อยากจะสอบถามว่า ตรวจร่างกาย แพทย์จะเข้ามาดูใกล้ๆ เราแค่ไหนคะ

  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับ คำตอบ ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ประมาณ 1 ฟุต เพื่อสำรวจร่างกาย

   ลบ
  2. การตรวจร่างกายของรุ่นน้อง ป.ตรี 54 ให้แก้ผ้าค่ะ หมอผู้หญิงเป็นคนตรวจ

   ลบ
  3. ใกล้มากเลยค่ะ ให้แก้เลยหรอคะ แล้ว หมอจะค่อยๆ พิจารณาทีละส่วนอย่างช้าๆ เลยใช่มั้ยคะ

   ลบ
 49. สถานที่สอบสาย อก.3หน่วยสอบ บชศ
  ต้องเข้าไปเลือกที่นั่งสอบก่อนนะคะ
  จึงจะรู้ว่าตนเองได้สอบที่ไหน

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ8 พฤษภาคม 2555 19:46

  พี่ปอย สาย อก.3 รับ400 สมัคร 124,412 ประมาณนี้แหละค่ะ เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์หรือเปล่านี้ค่ะ แล้วหนูจะได้เป็น 1 ใน 400 ไหมนะ ช่วยให้กำลังใจหนูซักนิดนึ่ง หน่อยนะคะ ตอนนี้แบบว่า...
  แล้วอ่านหนังสือยังไงให้จำได้เร็วแล้วไม่เครียด ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ปอย พี่ปอย ใจพี่โคตรสวยสุดๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ30 พฤษภาคม 2555 20:33

   ขอตอบคำถามนี้ก่อนพี่ปอยนะค่ะ...คนจะสมัครเยอะแค่ไหนก็ช่างเถอะค่ะ
   มันอยู่ที่เราอ่าน ทบทวนมากแค่ไหนวิธีที่ทำให้ไม่เครียดคือ หาที่เงียบ ๆนั่งอ่านหนังสือ อย่านอนอ่าน
   หรือ นอนให้เร็วแล้วตื่นให้เช้า ดูแต่ข่าว อย่าดูละคร อ่านด้วยคิดตามด้วย สู้ ๆเป็นกำลังใจให้ ปีนี้ไม่ได้ ปีหน้าเอาใหม่
   ไม่มีใครจะสอบไม่ได้ ถ้าไม่ได้ทำให้สุดความสามารถ เราต้องรู้จุดอ่อนของเราว่าเราอ่อนวิชาอะไร เน้นที่วิชานั้น
   เอาแนวข้อสอบเก่า ๆ ที่พี่ปอยให้ ไปลองวิเราะห์ดูนะค่ะ...อย่าเครียด ไม่ได้เป็นปีนี้ ปีหน้าอาจจะได้เป็นก็ได้ค่ะ..สู้ ๆ

   ลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ8 พฤษภาคม 2555 19:55

  แล้วข้อสอบปีนี้มันจะออกตามระเบียบการไหมค่ะ หรือว่าจะมีเซอร์ไพร์
  อาทิเช่น พรบ.ตำรวจ กฏ กตร คือว่าหนูพึ้งสมัครปีนี้ปีแรกนะ หนูไม่รู้จริงๆ
  ช่วยชี้แจงหน่อยนะคะ พี่ปอย ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ9 พฤษภาคม 2555 09:05

  ตอบแทน พรบ.ตำรวจ กฏ กตร ไม่ออกค่ะ

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ9 พฤษภาคม 2555 15:18

  ถ้าหนูเจาะสะดือ นั้นผิดกฎและจะไม่ผ่านตรวจร่างกายไหมค่ะ

  ตอบลบ
 54. เจอคนสมัครสอบแล้วปวดหัวเลยค่ะ
  อัตราแข่งขัน อก3 เท่ากับ 310:1 คน

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ9 พฤษภาคม 2555 15:43

  ิถ้าอังกฤษไม่เก่ง สมมุติ 20 ข้อ ทำได้ 5 ข้อ หรือตกเลย แต่คะแนนรวมถึง 60 เปอร์เซนต์ทั้งสองภาค จะผ่านไหมครับ ช่วยตอบหน่อยนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ก็น่าจะผ่านครับ แต่จะติดอันดับตามจำนวนอัตราไหมก็อีกเรื่องนึงครับ

   ลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ9 พฤษภาคม 2555 20:32

  กี่ปี ได้ติดนายร้อยอะครับ หรือกี่ปีได้สอบ ขอบคุณล่วงหน้า

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ10 พฤษภาคม 2555 14:49

  แนวข้อสอบ ภาคความรู้ัความสามารถทั่วไป เหมือนของ ก.พ.ใช่มั๊ยคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ10 พฤษภาคม 2555 22:11

  สวัสดีค่ะ เพิ่งสมัครสอบเป็นปีแรก อยากทราบจริง ๆ ค่ะว่าข่าวและเหตการณ์ปัจจุบัน จะมีออกสอบไหมคะ เพราะตอนนี้มัวแต่แร่งอ่านหนังสือติว ไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยค่ะ ใครทราบช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ10 พฤษภาคม 2555 22:20

  พี่ปอยไม่ได้เข้ามาคุยหลายวันแล้ว คิดถึง อยากได้กำลังใจมาก ๆ เลยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คุณปอยไปอบรมอยู่ครับ(2 เดือน) คาดว่าจะเข้ามาตอบได้ช่วงวันเสาร์/อาทิตย์

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ10 พฤษภาคม 2555 23:30

   มีคนอยู่คุยด้วยก็ดีใจแล้วค่ะ

   ลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ11 พฤษภาคม 2555 12:36

  ถ้าได้สอบได้คะแนน 90 ขึ้นไป และผ่านร้อยละ 60 ทั้งสองภาค ไม่ทราบว่าจะมีโอกาศติดรึป่าวค่ะ (สมมติว่า คะแนนคนที่สอบได้สูงสุดอันดับ 1 คือ 120)

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ11 พฤษภาคม 2555 12:57

  แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ อก.3 เหมือนแนวข้อสอบของ ก.พ. มั๊ยคะ จะได้หาหนังสือมาอ่านเพิ่มอีก ลังเลค่ะ กลัวอ่านแล้วเสียเปล่า
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 62. สอบสาย บช.ศ. อก.3 ค่ะ ใส่ชุดอะไรค๊ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อยากรู้มากๆเลยค๊ะพี่ปอย

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ23 พฤษภาคม 2555 12:43

   อยากรู้เหมือนกกันค่ะ ใส่ชุกนักศึกษาได้ไหมค่ะ

   ลบ
  3. อยากรู้มากๆเลยค๊ะ ใส่ชุดอะไรไปสอบค๊ะ

   ลบ
  4. การแต่งกายของผู้เข้าสอบ ชุดสุภาพ โดยสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา

   ลบ
  5. ขอบคุณมากน๊ะค๊ะ

   ลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ18 พฤษภาคม 2555 18:17

  สวัสดีค่ะสอบครั้งที่2แล้ว ปีนี้ตั้งใจอ่านหนังสือเต็มที่เลยค่ะ สู้ๆ

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ19 พฤษภาคม 2555 16:09

  สวัสดีค่ะ สมัคร ตม.4 ค่ะ ถ้าเราผ่านการทดสอบทุกรอบแล้วเราจะได้ทำงานที่ไหนหรอค่ะ? ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คิดว่าหลังจากสอบผ่านแล้ว น่าจะเลือกได้ว่าจะขอประจำการที่ภาคไหนนะ แต่ไม่ชัวร์

   ลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2555 22:42

  สวัสดีค่ะ พี่น้องร่วมสนามสอบ ช่วยแนะนำหนังสือ หรือเทคนิคการอ่านแบบไหนที่ทำให้เราจำได้บ้างไหมค่ะ หรือมีแนวข้อสอบบ้างไหมค่ะ รบกวนด้วยค่ะ kon_ngamjing@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2555 23:01

  พี่ปอยคะ มีแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมไหมคะ หรือใครก็ได้ที่มี รบกวนช่วยส่งให้หน่อยได้ไหมคะ ที่ sawnapa@yahoo.co.th
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากพี่ ๆ น้อง ๆผู้มีน้ำใจทั้งหลายด้วยน๊า.. และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2555 12:06

  สวัสดีค่ะพี่ปอย หนู พึ่งเข้ามาเห็นบล็อคพี่ค่ะ เห็น เค้าพูดถึงกันเยอะ ๆ หนูสอบปีนี้เป็นปีที่สอง ปี่ที่แล้วสอบได้ 66 คะแนน อ่านหนังสือเอง ปีนี้อยากสอบให้ติดตำรวจ รบกวนพี่ปอยขอแนวข้อสอบได้ป่าว ค่ะ รบกวนส่งให้ ซี ด้วยน่ะค่ะ neawchon@hotmail.com

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ23 พฤษภาคม 2555 10:14

  ........ขอบคุณมากๆๆๆๆเลยค่ะ..มีประโยชน์แก่..น้องๆมากเลยค่ะ...รักและเคราพพี่ปอย..*-*

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ23 พฤษภาคม 2555 10:58

  ปี55นี้แต่งกายยังไงเข้าสอบคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. การแต่งกายของผู้เข้าสอบ ชุดสุภาพ โดยสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา

   ลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ23 พฤษภาคม 2555 11:05

  ขอแนวข้อสอบด้วยได้มั้ยคะ สายอำนวยการคะ
  kanjana_daw07@hotmail.co.th

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ23 พฤษภาคม 2555 12:47

  ถ้าอยากให้แน่จัยว่าติดชัวๆๆ ต้องได้คะแนนประมานเท่าไหร่ค่ะ สาย อก.3

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อก.3 รับ 400 มีคนสมัครแสนกว่า... ถ้าจะให้
   ชัวร์ชัวร์เลยก็ต้อง 100 ขึ้นไปครับ
   ถึงจะใช้วุฒิม.6สมัครกันแต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้แค่แข่งกับคนจบม.6 แต่แข่งกับคนจบป.ตรี, ป.โท, หรือป.เอกด้วย

   ลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ24 พฤษภาคม 2555 11:11

  สวัสดีคับ ขอถามหน่อบว่า ภาค 8 สถานที่สอบ คือที่ไหน อยู่ตรงไหนคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รอประกาศจากกองการสอบอีกทีในวันที่ 1 มิถุนายน

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ25 พฤษภาคม 2555 10:14

   ขอบคุณครับ :)

   ลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ24 พฤษภาคม 2555 11:20

  พี่ปอยเก่งจังเลยคะอยากถามว่าพี่ปอยได้เข้าติวก่อนสบไหมคะ ถ้าเราไม่เข้าไปติวจะเสียเปรียบเค้ามั้ยนะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2555 16:53

  เลือกที่นั่งสอบที่เมืองทองทำไมขึ้น ภ.1 (สระบุรี) สรุปแล้วต้องไปสอบที่ไหนเนี่ยใครรู้บ้างช่วยตอบหน่อยจร้า

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมเดาเอาว่าที่นั้งสอบที่เมืองทองเต็มระบบเลยเลือกที่ใหม่ให้โดยอัตโนมัติ ยังไงรอตรวจอีกทีจากประกาศกองการสอบในวันที่ 1 มิถุนายน

   ลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2555 00:48

  พี่ปอยค่ะ เพิ่งแวะผ่านมาเห็นบล็อกของพี่ นั่งอ่านบล็อกตั้งแต่ทุ่มจนตอนนี้ จะตีหนึ่งล่ะ อยากขอแนวข้อสอบจากพี่หน่อยค่ะ
  คือตอนนี้น้องได้อ่านหนังสือมาสักพัก อ่านไปเรื่อยเลยค่ะ(อ่านเยอะมาก) แต่ไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกแบบไหน
  สอบครั้งแรกค่ะ nuntaka_tal@hotmail.com รบกวนพี่ปอยถ้ามีไฟล์ข้อสอบ ส่งให้น้องบ้างนะคะ น้องรุ่ง

  ตอบลบ
 76. อยากสอบได้ เพราะผมมีสิทธิสาย ป.ป ปีนี้ปีสุดท้ายเเล้ว..

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2555 10:51

  ผมก็ปีสุดท้ายเหมือนกันของภูธรภาค 5 ปีที่แล้วตกตรวจโรคเม็ดเลือดขาวต่ำ ปีนี้ ต้องเอาให้ได้
  ไม่ยอมแพ้รุ่นน้องหรอก

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2555 10:54

  ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชือ


  .....แบบว่าเป็นเอามาก อิอิ

  ตอบลบ
 79. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2555 01:44

  สาย อก.3 ยอดผู้สมัคร 124,214 คน รับแค่ 400 คน

  ไม่เก่งระดับหัวกะทิจริงๆ ยากครับ ไม่คิดว่ายอดสมัครจะมากมายขนาดนี้...  ี้

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2555 10:56

  ข้อสอบengจะออกมาแนวไหนค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผนวก ช. ข้อ 2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒๐ ข้อ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
   การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension)
   คำศัพท์ (Vocabulary)
   โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence)
   หลักไวยากรณ์ (Grammar)
   และการสนทนา (Conversation)เป็นต้น

   ลบ
 81. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2555 15:00

  พี่ปอยค่ะ เพิ่งแวะผ่านมาเห็นบล็อกของพี่ นั่งอ่านบล็อก อยากขอแนวข้อสอบจากพี่หน่อยค่ะ
  คือตอนนี้น้องได้อ่านหนังสือมาสักพัก อ่านไปเรื่อยเลยค่ะ(อ่านเยอะมาก) แต่ไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกแบบไหน
  สอบครั้งแรกค่ะ neawchon@hotmail.com รบกวนพี่ปอยถ้ามีไฟล์ข้อสอบ ส่งให้น้องบ้างนะคะ น้องซี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คุณปอยไปอบรมอยู่ครับ(2 เดือน) คาดว่าจะเข้ามาตอบได้ช่วงวันเสาร์/อาทิตย์

   ลบ
 82. โหลด แนวข้อสอบภาษไทยไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 83. การแต่งกายของผู้เข้าสอบ ชุดสุภาพ โดยสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา

  ^
  ^
  ^
  ^
  เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก (อาจจะเป็นเสื้อคอวี สีขาวก่ได้ใช่มั้ยคะ ?)
  รบกวนตอบหน่อย ขอบคุนคะ

  ตอบลบ
 84. ไม่ระบุชื่อ1 มิถุนายน 2555 10:45

  พี่ปอยค่ะหนูขอรบกวนขอแนวข้อสอบอก.3 หน่อยนะค่ะ apple_2069@hotmail.com
  หนูสมัครสอบปีแรกเลยไม่รู้หลักเลยค่ะข้อสอบว่าจะมาแนวไหน
  รบกวนพี่ปอยหน่อยนะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 85. ไม่ระบุชื่อ2 มิถุนายน 2555 20:06

  อ่านประการ

  ตอบลบ
 86. ไม่ระบุชื่อ3 มิถุนายน 2555 14:07

  ผมลงที่เมืองทองไว้แต่ไม่เห็นมีเลยคับคือเลขประจำตัวขึ้นด้วย01แต่ไม่มีเลย

  ตอบลบ
 87. ไม่ระบุชื่อ3 มิถุนายน 2555 15:31

  ดูในประกาศรายชื่อสอบ ทำไมมีผู้สมัครสายอำนวยการ 15,000 อ่ะคะ ไม่เข้าใจค่ะ จากแสนกว่าๆ

  ตอบลบ
 88. ไม่ระบุชื่อ4 มิถุนายน 2555 17:30

  ขอบคุณทุกๆคำถามที่ทำให้น้ำฝนมีความรู้เพื่มขึ้นนะคะตอนนี้น้ำฝนพร้อมที่จะลงสะนามสอบแล้วค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ

  ตอบลบ
 89. พรุ่งนี้สอบแล้วตื่นเต้นจัง

  ตอบลบ
 90. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2555 20:16

  เป็นยังไงคะ วันนี้สอบกันได้มั้ยทุกคน

  ตอบลบ
 91. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2555 21:11

  ข้อสอบยากมากค่ะ

  ตอบลบ
 92. ทำข้อสอบไม่ทันค่ะ เศร้ามาก T_T

  ตอบลบ
 93. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2555 08:56

  ข้อสอบใช้วุฒิม.6 แต่ข้อสอบเป็นอย่างที่คิดว่าไม่ต่างจากป.ตรี(สอบมาตั้งแต่ปีแรก-ปัจจุบัน5555)
  แถมยากกว่าซะด้วย พี่สาวมาสอบด้วยปีแรกถามว่ามันสอบกันยากขนาดนี้หรอตำรวจ ภาษาอังกฤษยากมากค่ะทำได้ไม่กี่ข้อเอง

  1ใน400 คงโคตรเก่งและเตรียมตัวมาอย่างดี
  ถ้าปีหน้ามีขอป.ตรีอย่างเดียวพอนะคนเยอะเกิน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2555 09:42

   แต่เราว่าอังกฤษกับสังคมง่ายมากนะ อันนั้นแหละที่รู้สึกว่าได้สอบวุฒิ ม.6 จริงๆ ง่ายกว่าม.6 ด้วยซ้ำ ส่วนเลขอ่ะ เปอร์เซ้ยต์ร้อยละกับค่าเฉลี่ยพอทำได้ แต่โจทย์คณิตศาสตร์อื่นๆ สมการ พื้นที่รูปเรขาคณิต ฯลฯ ทำไม่ได้เลยสมัยอยู่มปลายก็ไม่ได้เรียนเลขเพราะเรียนสายศิลป์ภาษา ตอนสอบเอนทรานซ์(รุ่นสุดท้าย)ก็สอบติดเพราะสมัยนั้นคณะที่เราเลือกก็ตรงกับสายที่เรียนมาคือไม่ต้องสอบวิชาเลขก็เลยลืมเลขไปโดยสิ้นเชิง แต่ไม่รู้ว่าเด็กม.6 สมัยนี้หลักสูตรการเรียนเป็นไง มิติสัมพันธ์ของถนัดก็ออกไม่กี่ข้อ รูปกล่องมั้ง งานสารบรรณออกละเอียดมาก คอมพิวเตอร์ก็ง่ายนะถ้าใช้อยู่ ส่วนภาษาไทยดูการสะกดคำมาอย่างเต็มที่ ปรากฏว่าไม่ออกเลยซักข้อ! สรุป เราพลาดตรงเลขและไปเสียเวลากับมันมาก กว่าจะนึกขึ้นได้ว่าข้ามไปทำวิชาอื่นก่อนก็ปาเข้าไปเกือบชม.เสร็จเกือบไม่ทันเวลาส่งแน่ะ... แต่เด็ก ม.6 บอกว่าง่ายก้น่าจะจริงมั้ง คือเพิ่งเรียนสำเร็จมาทุกวิชา ทั้งเลข คอม อังกฤษ สังคม ที่เพิ่มเข้ามาคือวิชางานสารบรรณเท่านั้น ...อืม

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2555 10:00

   แต่เราว่า อังกฤษ กับสังคมง่ายนะ อันนี้แหละที่เราว่าเป็นระดับม.6 จริงๆ หรือง่ายกว่าม.6 ด้วยซ้ำ ภาษาไทยการสะกดคำไม่ออกซักข้อ!

   ลบ
 94. แต่เราว่าอังกฤษกับสังคมง่ายมากนะ อันนั้นแหละที่รู้สึกว่าได้สอบวุฒิ ม.6 จริงๆ ง่ายกว่าม.6 ด้วยซ้ำ ส่วนเลขอ่ะ เปอร์เซ้ยต์ร้อยละกับค่าเฉลี่ยพอทำได้ แต่โจทย์คณิตศาสตร์อื่นๆ สมการ พื้นที่รูปเรขาคณิต ฯลฯ ทำไม่ได้เลยสมัยอยู่มปลายก็ไม่ได้เรียนเลขเพราะเรียนสายศิลป์ภาษา ตอนสอบเอนทรานซ์(รุ่นสุดท้าย)ก็สอบติดเพราะสมัยนั้นคณะที่เราเลือกก็ตรงกับสายที่เรียนมาคือไม่ต้องสอบวิชาเลขก็เลยลืมเลขไปโดยสิ้นเชิง แต่ไม่รู้ว่าเด็กม.6 สมัยนี้หลักสูตรการเรียนเป็นไง มิติสัมพันธ์ของถนัดก็ออกไม่กี่ข้อ รูปกล่องมั้ง งานสารบรรณออกละเอียดมาก คอมพิวเตอร์ก็ง่ายนะถ้าใช้อยู่ ส่วนภาษาไทยดูการสะกดคำมาอย่างเต็มที่ ปรากฏว่าไม่ออกเลยซักข้อ! สรุป เราพลาดตรงเลขและไปเสียเวลากับมันมาก กว่าจะนึกขึ้นได้ว่าข้ามไปทำวิชาอื่นก่อนก็ปาเข้าไปเกือบชม.เสร็จเกือบไม่ทันเวลาส่งแน่ะ... แต่เด็ก ม.6 บอกว่าง่ายก้น่าจะจริงมั้ง คือเพิ่งเรียนสำเร็จมาทุกวิชา ทั้งเลข คอม อังกฤษ สังคม ที่เพิ่มเข้ามาคือวิชางานสารบรรณเท่านั้น ...อืม

  ตอบลบ
 95. แต่เราว่าอังกฤษกับสังคมง่ายมากนะ อันนั้นแหละที่รู้สึกว่าได้สอบวุฒิ ม.6 จริงๆ ง่ายกว่าม.6 ด้วยซ้ำ ส่วนเลขอ่ะ เปอร์เซ้ยต์ร้อยละกับค่าเฉลี่ยพอทำได้ แต่โจทย์คณิตศาสตร์อื่นๆ สมการ พื้นที่รูปเรขาคณิต ฯลฯ ทำไม่ได้เลยสมัยอยู่มปลายก็ไม่ได้เรียนเลขเพราะเรียนสายศิลป์ภาษา ตอนสอบเอนทรานซ์(รุ่นสุดท้าย)ก็สอบติดเพราะสมัยนั้นคณะที่เราเลือกก็ตรงกับสายที่เรียนมาคือไม่ต้องสอบวิชาเลขก็เลยลืมเลขไปโดยสิ้นเชิง แต่ไม่รู้ว่าเด็กม.6 สมัยนี้หลักสูตรการเรียนเป็นไง มิติสัมพันธ์ของถนัดก็ออกไม่กี่ข้อ รูปกล่องมั้ง งานสารบรรณออกละเอียดมาก คอมพิวเตอร์ก็ง่ายนะถ้าใช้อยู่ ส่วนภาษาไทยดูการสะกดคำมาอย่างเต็มที่ ปรากฏว่าไม่ออกเลยซักข้อ! สรุป เราพลาดตรงเลขและไปเสียเวลากับมันมาก กว่าจะนึกขึ้นได้ว่าข้ามไปทำวิชาอื่นก่อนก็ปาเข้าไปเกือบชม.เสร็จเกือบไม่ทันเวลาส่งแน่ะ... แต่เด็ก ม.6 บอกว่าง่ายก้น่าจะจริงมั้ง คือเพิ่งเรียนสำเร็จมาทุกวิชา ทั้งเลข คอม อังกฤษ สังคม ที่เพิ่มเข้ามาคือวิชางานสารบรรณเท่านั้น ...อืม

  ตอบลบ
 96. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2555 09:49

  ภาษาไทย ข้อใดใช้ลักษณะนามเหมือนกันทั้งหมด ตอบ พาย ชะแลง เกวียน= เล่ม
  -คำในข้อใดมีความหมายเหมือนกันทั้งหมด ตอบข้อ ง ป่ะ เยาวลักษณ์ นฤมล ยุวดี ใช่รึปล่าว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เราตอบผิดน่ะ เราไปตอบ เปรต ช้างป่า โปงลาง

   ลบ
 97. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2555 09:53

  มาแชร์ข้อสอบกันหน่อยสิ ใครรู้อะไรบ้าง โดยเฉพาะข้อที่คาใจ นอกจากจะได้ประเมินตัวเองแล้วจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเก็บไปสอบสนามอื่นไง 555

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เราแชร์ไปแล้วนะ เรารอเพื่อนๆ มาแชร์กัน เครียดมากเลยอ่ะ

   ลบ
 98. เราสอบราชภัฎลำปาง ลงมาจากห้องสอบ มีน้องคนนึงพูดกับพ่อแม่ว่า คณิตศาสตร์ หนูเต็มแน่ โคตรง่าย เรากลับทำไม่ได้เลย แย่มากๆ

  ตอบลบ
 99. เรื่อง เรียน อ้าง สิ่งที่แนบมา ที่ถูกคืออันนี้ แต่เราตอบผิดอ่ะ อยากร้องไห้

  10 มิถุนายน 2555 เราก็ตอบผิด เราใส่ พ.ศ. ไป

  ตอบลบ
 100. ถ้าเปิดพจนานุกรม "พยัญชนะ" จะเจออะไรก่อน เราตอบ พรม ไป

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2555 15:48

   ใช่ ถัดจากคำ พยัญชนะ พรม ถูกแล้ว เพราะ เรียง ม ย ร ล... ช้อยข้ออื่นก็เป็นคำที่ไม่ปรากฎรูปสระทั้งนั้นถือว่าเท่าเทียมกัน พรมก็ต้องมาก่อนข้ออื่น

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ12 มิถุนายน 2555 15:13

   ใช่ค่ะ..ตอบเหมือนกันเลย

   ลบ
 101. ข้เอที่ถามว่า ด่วน พิมพ์ไว้ตรงไหน ที่ถูกคือ พิมพ์ไว้บน ที่...../.....

  ตอบลบ
 102. ข้อย่อย 2.1.1 (??) คำตอบคืออะไร แต่เรา ตอบ (1)

  ตอบลบ
 103. โปรแกรมตรรกะ ใส่เงื่อนไขครบแล้วจะแสดงผลลัพท์ คำตอบคืออะไร

  AND OR IF NOT ไม่เคยเรียนไม่มีความรู้เลย เดาไปว่า IF

  ตอบลบ
 104. พื้นที่ 8000 ตารางวา ทำทางเดิน 750 ตารางวา ให้ทำร้าน 45 ตารางวา จะได้กี่ร้าน เราตอบ 161 ร้าน จะถูกไหม๊ ???

  ตอบลบ
 105. แล้วข้อรูปภาพแผนที่ประเทศไทย มีคนยกสายลูกศร ตอบว่าอะไร ???

  เราตอบว่า เศรษฐกิจตกต่ำ จะถูกไหม๊ ????

  ตอบลบ
 106. ทฤษฎีใหม่ คืออะไร เราตอบไปว่า ขุดร่องน้ำไว้ข้างสวน ?????

  ตอบลบ
 107. ภาษาอังกฤษ คำที่ใกล้เคียงกับ undermine คืออะไร เราตอบผิด เราตอบว่า weakens ใครตอบถูก ตอบว่าอะไร

  ตอบลบ
 108. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2555 12:44

  ข้อย่อย 2.1.1(?) ที่ถูกคือ (ก) เราไปเปิดเจอในหนังสือแล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ12 มิถุนายน 2555 22:18

   เราก็ตอบ ก.

   ลบ
 109. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2555 12:45

  เราว่าข้อสอบก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะ แต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกัน รอลุ้นนะ ^____^

  ตอบลบ
 110. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 111. ไม่ระบุชื่อ12 มิถุนายน 2555 09:04

  ลุ้นว่าจะยกเลิกการสอบครั้งนี้เลยรึเปล่าอ่ะดิ อ่อนเพลียละเหี่ยใจ

  ตอบลบ
 112. ไม่ระบุชื่อ12 มิถุนายน 2555 10:27

  ใช่ค่ะ ลุ้นอยู่เหมือนกัน เท่าที่จับได้ยังเยอะขนาดนี้...แล้วที่จับไม่ได้หละ ยังมีอีกมั๊ย!!

  ตอบลบ
 113. ตอนนี้ประกาศยกเลิกการสอบแล้วจะเอายังไงล่ะเนี้ย

  ตอบลบ
 114. ไม่ระบุชื่อ12 มิถุนายน 2555 23:22

  ต้องสมัครใหม่เหรอครับ หรือว่าให้ผู้สมัครสอบ สอบใหม่ ตัดสิทธิ์เฉพาะผู้ทุจริต

  ตอบลบ
 115. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2555 01:19

  เซ็งมากๆ ครับพี่น้อง บางคนนั่งรถข้ามจังหวัดมาเพื่อจะได้สอบ ไกลก็ไกล แล้วมันคุ้มกันมั๊ยครับ

  ตำรวจเนี่ย ผลประโยชน์มันมากถึงขนาดยอมเสียเงินเป็นล้านเลยเหรอครับ

  แค่ผมเห็นจำนวนผู้สมัครสอบก็หายอยากแล้วล่ะ อาชีพอื่นมีให้เลือกตั้งเยอะแยะ

  ถึงไม่ได้เป็นตำรวจก็ไม่อดตายหรอกครับ ปล.ก็แค่อยากบ่น...

  ตอบลบ
 116. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2555 08:12

  อย่าเพิ่งท้อกันซิ ยกเลิกแล้วสอบใหม่ก็ดีแล้วโปร่งใสดี แต่ถ้าให้สมัครใหม่ก็นิดนึงนะ ค่าสมัครไม่เสียดายหรอกแต่อยากได้ยางลบคุณภาพกว่านี้ ยี่ห้อนี้มันลบแล้วยังเป็นรอยดำอยู่เลย ไอ้เราก็หลงคิดไปเองว่าเสียค่าสมัครไปก็เยอะถ้าเทียบกับค่าสมัครสอบของหน่วยงานอื่น เขาคงซื้อยางลบดีๆมาให้เราใช้ แต่... สงสัยคงต้องห้ามผิดห้ามลบกันละ ยังไม่นับตอนสอบเสร็จที่ให้วางยางลบไว้บนโต๊ะห้ามเอากลับบ้าน ซึ่งอาจมีเหตุผลอะไรก็ได้ แต่อยากได้ยางลบดีๆใช้อ่ะ

  ตอบลบ
 117. ข้อสอบชุดใหม่คงไม่เหมือนชุดเก่าอ่ะ..แต่ยังคาใจคำถามที่ลูกเต๋า 2 ลูกโยนไงได้ 7 เรา1ส่วน6 ไม่รู้ถูกป่าว..แล้วอีกข้อที่ถามว่าโครงสร้างประโยคเราตอบ ไม่ไหวจะเคลียร์ แต่เพื่อนตอบ งุงิ..งุงิ..รึครูอังคณาไรเนี่ยไม่รู้ข้อไหนถูกกันแน่

  ตอบลบ
 118. ผู้ว่ากระทรวงทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาตำรวจใช้..เรียน / ขอแสดงความนับถือป่ะ
  กรมบัญชีกลางกับกรมงบประมาณใช้หนังสือถายในใช่ป่ะ
  ไหว้พ่อแม่นิ้วโป้งจรดปลายจมูก
  หนังสือเก็บให้ประทับคำว่าเก็บถึงพ.ศ.....
  ย้ายไฟร์ใช้ Jump รึ Loop
  ...ใครพอนึกได้เฉลยคำตอบแชร์กันมั่งนะ..

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. การไหว้ผู้ที่เคารพนับถืออย่างสูงและผู้มีพระคุณ เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ ให้ปลายหัวแม่มือจรดปลายจมูกให้ปลายนิ้วจรดระหว่างคิ้ว
   อ้างอิง: http://www.act.ac.th/act_cai/thai/greet/

   เชื่อมงานสไลด์ powerpoint ไปที่สไลด์ ใช้ Hyperlink
   อ้างอิง: http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint-help/create-a-hyperlink-HA010336512.aspx

   ประทับตรา "เก็บถึงพ.ศ..."
   อ้างอิง: http://www.doh.go.th/web/hwyorg32100/conner/saraban.htm

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2555 23:32

   วลัญช์ คุณเอามาจากไหนเรื่องการไหว้ ฉันตอบข้อ 4 ผิดเหรอ

   ลบ
  3. ผมอ้างอิงคำตอบใว้แล้ว อ่านเพิ่มเติมได้


   ...แล้วคุณตอบว่าอะไรครับ

   ลบ
 119. -ทอดลูกเต๋า2ลูกตามความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดแต้มรวมกันทั้ง2ลูกเท่ากับ7เป็นเท่าไหร่
  -จงหาผลรวมของ2+4+6+...+102เท่ากับเท่าไหร่
  -0.5 0.25 0.025 .....
  -พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้ที่500แต่เวลาขายจริง ขายไปในราคา400นั่นหมายความว่าพ่อค้าลดราคาไปกี่เปอร์เซ็น
  -พื้นที่ 8000 ตารางวา ทำทางเดิน 750 ตารางวา ให้ทำร้าน 45 ตารางวา จะได้กี่ร้าน
  9ล9

  ตอบลบ
 120. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2555 00:04

  อย่างน้อยเราก็ได้รู้แนวกันแล้วน่ะครับ สอบใหม่ก็สอบซี เรามาระดมสมองนึกข้อสอบที่ผ่านมาเพื่อเป็นตัวอย่างในการเตรียมตัวสอบใหม่กันจะดีกว่าใหมครับเพื่อน ๆ ร่วมชะดากรรม

  ตอบลบ
 121. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2555 07:31

  เฮ้อ..!.....โล่งใจไปได้เปลาะหนึง ได้สอบใหม่ ตอนแรกคิดว่าไม่รู้จะต้องรออีกถึงปีหน้ารึเปล่า แล้วม.6จะมีโอกาสอีกไหม นั่งเครียดอยู่ครึ่งวัน...สอบใหม่โดยไม่ต้องสมัครใหม่ ไม่ต้องจ่ายเงินใหม่...โปร่งใส..ไม่ฉ้อโกงประชาชน...นี่แหละสังกัดในอนาคตของฉัน.....ขอบคุณที่ยังมีโอกาสอยู่...

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2555 17:20

   ไม่ทราบว่ารู้ข่าวมาจากไหนที่ว่าให้สอบใหม่โดยไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องจ่ายเงินใหม่ เราดูอยู่ยังไม่เห็นมีประกาศออกมาเลยทั้งเวป policeadmision และ rcm.edupol

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2555 13:09

   TV.

   ลบ
 122. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2555 07:43

  มีการทุจริตโดยให้คนอื่นสอบแทนด้วย แล้วจะรู้ได้ไงว่าคนที่สอบแทนเราเขาจะทำข้อสอบได้ถูก โดนหลอกชัด ชัด
  เงิน..เงิน..เงิน เงิน เงิน...ถ้าคิดว่ามีเงินแล้วจะเป็นอะไรก็ได้งั้นเหรอ แค่จะใช้เงินยังคิดไม่เป็นใครมาหลอกอะไรก็จ่าย..คิดว่ามีเงินอย่างเดียว...คนแบบนี้คุณไปทำอาชีพอื่นเถอะ อย่ามาทำให้ประเทศชาติมัวหมองเลย เท่านี้ประเทศก็เลวร้ายพออยู่แล้ว ถ้ามีแต่คนเลว ๆ อยู่ในอาชีพของผู้รักษากฎหมายแล้วประเทศชาติจะเหลืออะไร ช่วยคิดถึงบุญคุณของแผ่นดินที่คุณเหยียบอยู่บ้าง

  ตอบลบ
 123. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2555 11:19

  อยากขอคุยกับคุณวลัญ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเกี่ยวกับการสอบตำรวจ คุยที่นี้ได้เลยครับ

   ลบ
  2. ลองอีเมล์มาที่ walang23@gmail.com ดูครับ

   ลบ
 124. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2555 11:35

  ขอโทษค่ะข้อความไม่สมบูรณ์ เกี่ยวกับเรื่องสอบตำรวจค่ะ อยากขอความรุ้และประสบการณ์จากคุณวลัญช์ เพิ่งสอบเป็นปีแรกค่ะ แต่บางคำถามไม่กล้าสอบถามต่อสาธารณะ ไม่ทราบว่าคุณจะยินดีหรือเปล่าคะ

  ตอบลบ
 125. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2555 14:22

  โครงการทุ่งมะขามหย่อง....คำตอยคืออ่ะไรค่ะ (จำโจทย์ไม่ค่อยได้อ่ะ)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2555 13:18

   คำถาม ถามว่าโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำที่ทุ่งมะขามหย่องตรงกับการแก้ปัญหาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหลักใด(น่าจะประมาณนี้) เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน ใครมีข้อนี้บ้างช่วยกันตอบหน่อยได้ไหม

   ลบ
 126. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2555 22:09

  บอกตามตรงว่าตอนแรกที่รู้ข่าว ก็เปิดเช็คข่าวทุกวัน วันละหลายครั้งมาก แต่ตอนนี้ตั้งสติได้แล้ว เลิกฟุ้งซ่านล่ะครับ เตรียมอ่านหนังสือใหม่ดีกว่า สู้ๆ และหวังว่าเพื่อนๆ จะสู้เหมือนกัน...จงมี "ศรัทธา" ต่อตนเอง และ สตช.


  http://www.youtube.com/watch?v=a8AuCArVHMk

  ตอบลบ
 127. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2555 12:33

  อยากได้คำตอบของคณิตศาสตร์ใครทำได้บ้างช่วยบอกด้วย

  ตอบลบ