วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

การใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม

ข้อสอบของปี 52 ที่ผ่านมา ออกสอบเรื่องการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม ซึ่งข้อนี้พี่ปอยทำไม่ได้ เพราะไม่ได้อ่านมา ดังนั้น พี่ปอยเลยจัดหามาให้จาก จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๕, เมษายน ๒๕๓๗ หากปีนี้ออกสอบอีก หวังว่าน้องๆ คงได้ 1 คะแนน นะคะ

การใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม

ปัจจุบัน ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สามารถนำมาใช้เป็นคำนำหน้านามได้อย่างถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เห็นชอบ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖” จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถานเห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน จึงขอนำเสนอรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งทางวิชาการ หมายความถึง ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าเป็นตำแหน่งทางวิชาการประจำ ตำแหน่งทางวิชาการพิเศษ ตำแหน่งทางวิชาการเกียรติคุณหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับเป็นคำนำหน้านามได้ในการลงชื่อ หนังสือ เอกสาร งานสารบรรณหรือการเรียกขานใด ๆ เสมือนยศหรือคำนำหน้านามอย่างอื่น

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการใช้คำนำหน้านามอย่างอื่นด้วยให้เรียงตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้

๑. ตำแหน่งทางวิชาการ

๒. ยศ

๓. บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือคำนำหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมีสิทธิใช้คำนำหน้านามนั้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของทางราชการ

ทั้งนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะใช้ตำแหน่งทางวิชาการใต้ชื่อหรือต่อท้ายชื่อก็ได้ ส่วนในกรณีที่ดำรงตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นด้วย ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะใช้ทั้งตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นใต้ชื่อหรือต่อท้ายชื่อพร้อมกันก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ที่ใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม ไม่สมควรใช้คำว่า “นาย”, “นาง”, “นางสาว” เป็นคำนำหน้านามพร้อมกับตำแหน่งทางวิชาการ

สำหรับตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านามนั้น อาจใช้เป็นอักษรย่อ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน ใช้อักษรย่อ “ศ.”

๒. รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ “รศ.”

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ “ผศ.”

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ก็ได้ระบุว่า ในกรณีที่บุคคลอื่นหรือทางราชการจะเรียกชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จะใช้ตำแหน่งทางวิชาการตามระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นสมควร.

ที่มา : จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๕, เมษายน ๒๕๓๗

หมายเหตุ ถ้าจะเขียนหลายอย่างนอกเหนือจากที่กำหนด ไม่มีเอกสารเขียนไว้ แต่ที่ราชบัณฑิตยสถานมีหลักที่สอนกันต่อ ๆ มาว่า อะไรที่ติดตัวมา หรือได้มาก่อนจะอยู่ใกล้ชื่อ ส่วนที่ได้ภายหลังจะอยู่ถัดออกไป แต่ก็ไม่ได้ยึดเป็นหลักตายตัว อย่างเช่น คนเป็นแพทย์ส่วนใหญ่เป็น นพ. มาก่อน แล้วไปได้วุฒิ ดร. ภายหลัง จึงเขียน ศ. ดร. นพ. กัน แต่มีบางท่านเป็น ดร. ในสายวิชาชีพที่ใกล้เคียงกับแพทย์มาก่อน แล้วจึงได้ นพ. ภายหลัง เจ้าหน้าที่ที่นี่ค่อนข้างเคร่งครัดจึงเขียน ศ. นพ. ดร. แต่ต่อมาท่านผู้ใหญ่บอกว่าไม่ต้องเขียนให้ผิดแปลกออกไป เพราะคนเขาจะหาว่าเราผิด ปัจจุบันก็เลยเขียนคำนำหน้าของท่านเหมือนคนอื่น ๆ เป็น ศ. ดร. นพ.

136 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2553 20:45

  ขอบคุณค่ะพี่ปอย
  รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ
  ฝนค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2553 22:28

  ขอบคุณมากจ้า พี่ปอย ติดตามเช่นเคยจ้า

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากค่าพี่ปอย ♥
  ตามอ่านกันต่อไปค่า

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากคะพี่ปอย ถ้าออกรับรองว่าถูก เพราะว่าหัวข้อนี้ป๊อปอายก็อ่านไว้เรียบร้อยแล้วคะ ดีที่พี่บอกทำให้จำแม่นได้ติดตาเลยคะ

  วิธีจำการเรียงลำดับ --> ต ย บ/ฐ

  ..Popeye..

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ2 เมษายน 2553 14:16

  ขอบคุณค่ะพี่ปอย ยังติดตามข้อมูลพี่ปอยอยู่เรื่อย ๆ นะค่ะ
  ขอให้พี่ปอยมีความสุขทุก ๆ วัน นะค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2553 05:46

  สวัสดีคะ ...พี่สาวที่แสนดี ยังจำน้องคนนี้ได้ไหมคะ...ปีที่แล้วอ่านประมาณ 3 อาทิตย์ มองแค่ว่าเราทำได้เกินร้อยละ60 นึกว่าจะมีชื่อติด แต่ที่ไหนได้ เค้ากลับเรียงจากสูงลงมาถึงจำนวนที่ต้องการ ปีที่แล้วได้ 75 ยังจำการตั้งค่าหน้ากระดาษในข้อสอบนั้นไม่ลืมเลยว่า ใช้ margin เรายังมานั่งคุยกันหลังสอบเลยนะคะพี่....ถ้าได้อีกเพียงคะแนนคงได้เจอพี่โอปอยตัวเป็นๆเลยนะคะ...ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตำรวจหญิงแบบพี่โอปอย...แต่วันนี้ก็กำลังจะเป็นแม่คนแล้วนะคะ...ของเป็นกำลังใจให้ทุกๆ คนที่กำลังจะสอบในวันที่ 25 เมษา นี้นะคะ...ความปรารถนาดีของพี่โอปอยในการเผยแพร่ความรู้ให้กับคนที่ไม่รุ้จัก ผลบุญก็จะส่งให้หน้าที่การงานและครอบครัวของพี่โอปอย ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ นะคะ...จำได้ไหมคะว่าใคร...น้องหนูเองคะ...ปล.อ่านบทความแล้วดีมากๆ เลยนะพี่สาว

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2553 05:50

  น้องดิ้น...มากๆ เลย ตั้งแต่ตี 4ครึ่ง นอนไม่หลับเลย ...มาอ่านบทความของสิบตำรวจตรีหญิง โอปอย แล้ว ยิ้มตลอดเลยนะ ...ยิ่งตอนที่ต้องเก็บอุนจิ อะ คิๆ คิดได้งัยคะ...ปีนี้หวังว่าเพื่อนน้องหนู รุ่นน้องที่มหาลัยของพี่โอปอยน่าจะติดนะคะ จะได้มีทั้งเพื่อนและพี่สาวเป็นตำรวจ...รักษาสุขภาพด้วยละพี่โอปอย...ขอตัวไปทำบุญที่วัดก่อนนะคะ

  ตอบลบ
 8. หวัดดีจ๊ะ น้องหนูคนสวย ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะ พี่ยังจำได้ตอนที่เราสอบเสร็จแล้วมาคุยกันถึงเรื่องข้อสอบต่างๆ เราแลกเปลี่ยนความรู้กัน ต่างได้ข้อสรุปว่า ข้อสอบของปีที่แล้วนั้นไม่ได้ออกยากเลย ขอเพียงแต่ให้อ่านโจทย์ให้ละเอียด อย่าอ่านแบบก้าวกระโดดเพราะกลัวทำข้อสอบไม่ทัน บางคนจำข้อสอบออกมา แล้วมาช่วยกันตอบ ปรากฎว่ายังจำข้อสอบออกมาไม่เหมือนกัน ทั้งๆ ที่สอบที่เดียวกัน วิชาเดียวกัน สีข้อสอบเดียวกัน เพราะฉะนั้น ขอบอกให้น้องๆ ที่จะสอบในคราวนี้ กรุณาอ่านข้อสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน อย่ารีบอ่านแล้วรีบสรุป อ่านช้อยส์ให้ดีๆ บางช้อยส์มีลวงให้เราเข้าใจผิด แต่ละคะแนนนั้นสำคัญมากๆ คะแนนแค่ 1 คะแนนมีผลในการเรียงอันดับของน้องๆ ด้วยนะคะ

  น้องหนูก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ ทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเจ้าตัวเล็กด้วยนะคะ หลานคลอดเมื่อไหร่ส่งข่าวให้พี่ทราบด้วย

  ตอบลบ
 9. มีคำถามหนึงคะ นอกรอบคะ

  พี่ปอยได้พกปืนติดตัวไหมคะ? อยากถามมานานแล้ว แต่ลืมประจำเลยคะ

  ..Popeye..

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2553 20:45

  เรียนถามพี่ปอยนะค่ะ พอดีเข้าไปดี hi5 ของพี่แล้วตำรวจแต่ละคนไม่มีใครใส่แว่นเลย ตอนนี้หนี้มีปัญหาคือเป็นต้อเนื้อแล้วก็เข้าในตาดำแล้ว2มิล และสายตาสั้นด้วย ตอนนี้กลัวว่าจะตรวจร่างกายไม่ผ่าน ขอเรียนถามดังนี้
  1.เพื่อนพี่ที่ร่วมฝึกด้วยกันมีใครเป็นต้อบ้างใหมค่ะ
  2.มีใครสายตาสั้นบ้างใหม
  3.หนูกำลังคิดอยู่ว่าจะไปลอกต้อออก แต่ถ้าลอกออกแล้วหมอ ห้ามโดนแสง ลม ถ้าเช่นนี้จะมีปัญหาในการฝึกใหมถ้าต้องใช้ผ้าปิดตาตลอด
  4.ที่พี่บอกว่าจะแยกฝึกเป็นทุลคลภาพ หมายความว่ายังไงค่ะ ใช้คนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์หรือไม่ เช่นถ้าหนูทำตามข้อ3 หนูจะถูกแยกฝึกใหม

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2553 20:46

  ต่อนะค่ะหนูสายตาสั้นมากและต้องใส่แว่นตลอด แล้วยยังนี้ใส่แว่นฝึกได้ใหมค่ะ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2553 10:40

  เรื่องปืนนี้น่าสนใจ ก่อนอื่นสาย อก พกปืนได้เปล่า ถ้าได้ขอต่ออีกข้อ ปืนนั้นซื้อเองหรือทางตำรวจจัดให้

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2553 10:59

  ขอบคุณสำหรับสิ่งดีดีนะคะ

  ตอบลบ
 14. หายไปหลายวัน เพราะว่าอยู่เตรียมการณ์ที่ ตร.ค่ะ ตอบทีละข้อเลยนะคะ
  พี่ปอยไม่ได้พกปืน เพราะไม่มีความจำเป็นค่ะ ตำรวจทุกนายสามารถพกปืนได้ค่ะ โดยต้องไปทำเรื่องขออนุญาตพกปืน

  ทางสถานีตำรวจจะมีให้เบิกค่ะ แต่ที่พี่ทำงานอยู่นี้ไม่มีค่ะ ต้องซื้อเอง

  เรื่องต้อนั้น เพื่อนๆตำรวจก็ไม่เห็นมีใครเป็นต้อนะคะ แต่ใส่แว่นมีค่ะ ตอนฝึกก็ใส่แว่นค่ะ สายตาสั้นก็เยอะ

  ส่วนต้อเนื้อของน้องนั้น ถือได้ว่า ไม่ผ่านตามประกาศในภาคผนวก ข ข้อ 4.ตา หู คอ จมูก ข้อย่อย 4.9 ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร

  ถ้าลอกต้อออก ระยะเวลาในการรักษาตานานกี่วันคะ ถ้าน้องสอบผ่านข้อเขียน น้องต้องไปตรวจร่างกาย พี่เกรงว่าจะหายไม่ทัน ขึ้นกับหมอว่าจะให้ผ่านหรือไม่ค่ะ

  ส่วนทุพพลภาพในที่นี้ หมายถึงว่า ตอนที่น้องตรวจร่างกายที่ รพ.ตำรวจนั้น น้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น ไม่งั้นหมอไม่ให้ผ่านหรอกค่ะ แต่ปัญหาของสภาพร่างกายนั้นจะเกิดหลังจากการฝึกอบรม หรือขณะการฝึกอบรม บางคนเท้าบวมก็ต้องหยุดวิ่ง แยกตัวออกมาให้ไปนั่งเฝ้ากองร้อย บางคนข้อเท้าอักเสบ ข้อเข่าอักเสบ ก็ต้องแยกตัวออกมาไปนั่งเฝ้ากองร้อย ทำให้ไม่ได้ไปฝึกกับเพื่อนๆ

  ตอบลบ
 15. เรื่องการแต่งกายในการสอบ

  http://www.policeadmission.com/rootmix/index.php?newsid=2489&ac=detail

  "การแต่งกายของผู้เข้าสอบ (ชายและหญิง) ให้แต่งกายโดยสวมเสื้อยืดคอปก (เสื้อโปโล) แขนสั้น กางเกงวอร์ม และรองเท้ากีฬา หากไม่แต่งกายตามกำหนด จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน"

  ไม่รู้ว่าเวลาสอบจริงจะเคร่งแบบนี้หรือปล่าว แต่เราก็แต่งให้ถูกต้องจะได้สบายใจ ถ้าไม่ได้เข้าสอบเพราะว่า แต่งกายไม่ถูกต้องนี้ คงเสียใจมิใช่น้อย คริๆ

  จึงนำข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านทราบคะ

  ...Popeye...

  ตอบลบ
 16. ^
  ^
  ^
  การแต่งกายตามที่พี่ปอยบอก แต่งเฉพาะผู้ที่ไปสอบของ บช.ศ. เท่านั้นใช่มั้ยคะ พอดีน้องสอบของ ภ.5 ตามประกาศบอกแต่งกายแบบสุภาพชน น้องก็เลยสงสัยว่า ต้องแต่งอย่างไรกันแน่ พี่ปอยช่วยไขข้อข้องใจด้วยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2553 17:54

  พี่ปอย สงกรานต์พี่ได้หยุดงานไหม

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2553 19:24

  เรียนถามพี่ปอย
  สาย อก ปีนี้เปิดรับเป็นปีสุดท้ายจริงหรือเปล่าค่ะ เผื่อปีนี้ไม่ประสบความสำเร็จจะได้แก้ตัวใหม่ปีหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2553 19:43

  พี่ปอยคะถ้าอ้วนแต่ไม่เข้าข่ายโรคอ้วน จะผ่าการตรวจร่างกายไหม เค้าจะว่าหนูอ้วนไปป่าวอ่ะ หนูคิดมวลร่างกายได้26.6 หนู้จะ่านมั้ย เค้้ากำหนดว่าไม่เป็นโรคอ้วนพี มวลร่างกาย35ขึ้น หนูกังวลเลยอะ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2553 20:40

  สวัสดีค่ะ พี่ปอย

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ8 เมษายน 2553 11:57

  การแต่งกาย ภาคอื่นๆ ยกเว้น บช.ศ แต่งกายสุภาพ คือ ผู้ชายไม่สวมกางเกงยีนส์ ผู้หญิงสวมกระโปรง รองเท้าหุ้นส้น ประมาณนี้แหละค่ะ / ชล

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณนะคะคุณชล

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณนะคะคุณชล

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ8 เมษายน 2553 14:15

  พี่ปอยคะ แนนได้ยินข่าวมาอีกแล้ว ว่าอาจจะมีการเลื่อนสอบในวันที่ 25 เมษายน ไม่ทราบว่าจริงมั้ยคะพี่ เพราะเนื่องจากสถานการณ์เสื้อแดงจะชุมนุมใหญ่อีกรอบในวันที่ 20 เมษายน นี้

  พี่ๆ ตำรวจต้องทำงานกันหนักเลยงานนี้ เป็นกำลังใจให้นะคะ

  ตอบลบ
 25. สวัสดีค่ะ พี่ปอย ช่วงนี้คงเหนื่อยมาก ๆ เลยใช่ไหมค่ะ ยังไงก็ดูแลสุขภาพน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2553 10:55

  พี่ปอยค่ะ รบกวนถามหน่อยค่ะ สอบ ภ.5 เขาระบุการแต่งกายว่าต้องใส่เสื้อยืดคอปก(โปโล) กางเกงวอร์ม และรองเท้ากีฬา ถ้าสอบสาย อก.2 ก็ต้องแต่งตามนี้หรือค่ะ เพราะในประกาศตอนสมัครสอบ เห็นบอกว่าให้แต่งกายสุภาพ รบกวนพี่ปอยช่วยตอบด้วยค่ะ สงสัยมากค่ะ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2553 12:36

  ใช่ค่ะ ที่ภาค 4 ประกาศให้แต่งตัวเสื้อโปโล กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ ไม่ทราบว่าภาคอื่น ๆ เหมือนกันหรือเปล่าคะ โปรดแจ้งด้วย

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2553 13:54

  ขอhi5 พี่ปอยด้วยคนได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 29. หวัดดีค่ะน้องๆ มีหลายคำถามเลย
  คำถามเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายเข้าสอบให้น้องๆ ยึดตามประกาศของ บช.ศ.ล่าสุดนะคะว่ากำหนดให้แต่งกายอย่างไร ของแต่ละภาคอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประกาศนะคะ

  สงกรานต์นี้จะกลับหรือไม่ได้กลับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะ ตอนนี้ยังต้องกิน นอนที่ ตร.ค่ะ ไปไหนไม่ได้เลย

  เรื่องการรับตำรวจเป็นปีสุดท้ายนี้พี่ก็ได้ข่าวมาค่ะ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า

  เรื่องเลื่อนสอบนั้นพี่ยังไม่ทราบ เพราะไม่มีเวลาติดตามข่าวเลย เพราะต้องเตรียมการณ์ ปจ. ให้น้องๆ ติดตามข่าวสารนะคะ

  เรื่องโรคอ้วนถ้าดัชนีมวลกายของน้องไม่เกิน 35 ก็ผ่านค่ะ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2553 21:53

  สวัสดีค่ะ...พี่ปอย
  สงสัยนิดนึงอ่ะค่ะ
  เรื่องข้อสอบ จริยธรรม และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ในปี 53 จะมีออกจริยธรรมที่เป็นเรื่องของธรรมะ
  ประมาณ อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 อะไรประมาณนี้รึเปล่าคะ
  ไม่แน่ใจอ่ะค่ะ
  ยังไงรบกวนพี่ปอยไขข้อข้องใจหน่อยนะคะ
  ขอบคุณมากมายคร่า

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2553 21:54

  สวัสดีค่ะ...พี่ปอย
  สงสัยนิดนึงอ่ะค่ะ
  เรื่องข้อสอบ จริยธรรม และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ในปี 53 จะมีออกจริยธรรมที่เป็นเรื่องของธรรมะ
  ประมาณ อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 อะไรประมาณนี้รึเปล่าคะ
  ไม่แน่ใจอ่ะค่ะ
  ยังไงรบกวนพี่ปอยไขข้อข้องใจหน่อยนะคะ
  ขอบคุณมากมายคร่า

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2553 23:12

  ใครสอบ ภาค 1 การแต่งกายเปลี่ยนเป็น เสื้อโปโล กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ ทั้งหญิงและชายเลยนะคะ /ชล

  ตอบลบ
 33. วิธีหาดัชนีมวลกาย คิดยังไงคะพี่ปอย ส่วนนกสูง156 (ตามบัตรประชาชนค่ะ) น้ำหนัก 70 กิโลกรัมค่ะ

  ตอบลบ
 34. สูตรคำนวณดัชนีมวลกาย
  น้ำหนักตัว/ส่วนสูง(ม.)ยกกำลัง 2

  เช่น น้ำหนัก 70 ส่วนสูง 156
  = 70 กก.
  = 1.56x1.56 = 2.43
  = 70/2.43
  = 28.81 กก./ตร.ม.
  อย่างนี้ถูกมั้ยพี่ปอย

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ10 เมษายน 2553 17:27

  พี่ปอยคะ สงสัยหนะค่ะ พอดีเข้าดูในเวปติวเตอร์ภูมิ เค้าบอกว่าการคิดร้อยละ 60 คิดจาก ภาค ก และ ข คือ ทุกวิชารวมกันแล้วต้องให้ผ่าน 60 เช่น ก 40 ข้อ รวมทั้งสองวิชา (คณิต ภาษาไทย)ต้องให้ได้ 24 ข้อ และ ข ทุกวิชา รวมกันแล้วต้องให้ได้ 36 ข้อ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะรายวิชาว่าจะต้องให้ผ่าน 60 ใช่มั้ยคะ ยังงัยพี่ปอยช่วยหาคำตอบให้หน่อยนะคะเพราะว่าพี่ปอยอธิบายไว้กับที่ติวเตอร์ภูมิบอกไว้ไม่เหมือนกันหนะคะ /ชล

  ตอบลบ
 36. สอบถามดังนี้ครับคุณปอย

  1.ถ้าทำข้อสอบคณิตศาสตร์ไม่ได้เลย หรือได้ประมาณ 0-1% แต่วิชาอื่นได้ 99% ก็สอบไม่ผ่านใช่ไหมคับ เพราะว่าต้องสอบให้ได้แต่ละหมวดวิชาประมาณ 60-70% ขึ้น หรือว่าเค้านับคะแนนแบบรวมครับ

  2. เคยเช่าซื้อรถยต์และผ่อนไม่ไหวเลยให้ไฟแนนซ์ยึดไป ติด blacklist และเค้าให้จ่ายค่าส่วนต่างที่ขายทอดตลาดไปสองแสนกว่าเกือบสามแสนแต่เราไม่ได้ไปจ่าย โดนฟ้อง... ( เป็นคดีแพ่ง ? ) ถ้าทำข้อสอบผ่าน แต่ประวัติไม่ผ่าน ไม่ติดใช่ไหมครับ

  3. จัดฟันอยู่ครับ อีกตั้ง 2 ปี ถึงจะเอาออกได้ มีผลกับการตรวจร่างกายไหมครับ เพราะลุงที่เป็นตำรวจ เมื่อหลายปีก่อนเคยบอกว่า ไม่ได้.. :(

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ11 เมษายน 2553 13:41

  2. เคยเช่าซื้อรถยต์และผ่อนไม่ไหวเลยให้ไฟแนนซ์ยึดไป ติด blacklist และเค้าให้จ่ายค่าส่วนต่างที่ขายทอดตลาดไปสองแสนกว่าเกือบสามแสนแต่เราไม่ได้ไปจ่าย โดนฟ้อง... ( เป็นคดีแพ่ง ? ) ถ้าทำข้อสอบผ่าน แต่ประวัติไม่ผ่าน ไม่ติดใช่ไหมครับ

  <<<<<< ของผมก็คล้าย ๆ ครับ แต่โดนฟ้องเรื่องสินเชื่อเงินสด เนื่องจากเพื่อนหักหลัง กู้ให้ไม่ยอมคืน เห้อออ.. คดีแพ่งเหมือนกันครับ มันจะมีผลไหมครับ...

  ตอบลบ
 38. ข้อสอบ จริยธรรม และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ในปี 53 จะออกเรื่องของธรรมะ อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 หรือไม่นั้น ปีที่แล้วไม่ออกนะคะ ปีนี้พี่ไม่ทราบค่ะ

  การคิดดัชนีมวลกาย ตามวิธีที่น้องนกบอกถูกต้องแล้วจ้า

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ12 เมษายน 2553 11:39

  ตอนนี้ตั้งใจอ่านหนังสือมาก แต่ก็อยากถามพี่ปอยว่า พี่ปอยคิดยังงัยกับการใช้เส้นสายในการสอบตำรวจ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ12 เมษายน 2553 12:30

  เส้นของบอกว่ามีน้อยมากๆ ที่รู้เพราะพ่อเป็นถึง พล.ต.ต ฝ่ายอำนายการซะด้วยจะเส้นลูกเข้า อก2 ยังไม่ได้เลย (T T) น่าจะกลัวพวกโกงมากกว่าที่ใช้เครื่องมือต่างๆ อะมีเยอะปีที่แล้วจับได้ประมาณ 200 คน

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ12 เมษายน 2553 13:53

  ถ้ามีการเลื่อนสอบ เพื่อนๆช่วยแจ้งด้วยนะค่ะ อยากรู้ว่าเลื่อนจริงไหมค่ะ

  ตอบลบ
 42. มีใครสอบตำแหน่งอื่นนอกจากอก.2บ้างมัยคะ อยากคุยด้วยอ่ะ
  เมลล์มาก็ได้ค่ะ y.Nitimay@hotmail.com

  ตอบลบ
 43. rung_nana15@hotmail.com14 เมษายน 2553 10:56

  ขอเปนกำลังที่ดี..ส่งให้พี่ปอยนะคร้า
  คงเหนื่อยกับงานทำงานช่วงสงกานต์น่าดูเลย!!!
  สวัสดีปีใหม่เมืองด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 44. สวัสดีวันสงกรานต์ทุกๆคนนะคะ เล่นน้ำสงกรานต์ก็ขอให้รักษาเนื้อ รักษาตัวด้วยนะคะ เป็นห่วงค่ะ เดี๋ยวจะพลาดการสอบครั้งนี้ไป พี่ปอยเองก็ไม่ได้กลับบ้านค่ะ ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะคะที่ไม่ได้อัพเดตบล็อกเลย ภารกิจเยอะค่ะ ไหนจะเรียน ไหนจะทำงาน ไหนจะ ปจ.อีก ก็เลยไม่มีเวลาเลย เพิ่งจะว่างก็ตอนนี้แหล่ะค่ะ หวังๆ น้องๆ คงไม่เล่นสงกรานต์เพลินจนลืมอ่านหนังสือนะคะ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ15 เมษายน 2553 17:18

  หวัดดีคะ พี่สาวที่แสนดี...คราวก่อนลืมถามเลยว่า สรุปได้เรียนต่อโทหรือเปล่า แต่เห็นว่าไหนจะทำงาน ไหนจะเรียน นี้แสดงว่า คงเรียนที่ราม รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนฯ คะ ....สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะ พี่โอปอย...ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ ครอบครัวและคนที่พี่รักด้วยนะคะ...น้องหนู

  ตอบลบ
 46. เรียนต่อโท ราม รัฐศาสตร์จ๊ะ ขอให้น้องหนูและเบบี๋สุขภาพแข็งแรงนะคะ สุขสันต์วันสงกรานต์จะ

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ15 เมษายน 2553 19:11

  ชอบบทความพี่มากเลยค่ะ ขอบคุณพี่มากเลย ทำให้ได้เรียนรู้เเนวข้อสอบหลายอย่าง

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2553 12:33

  พี่ปอยต้องไป ปจ ด้วยหรอคะ /ชล

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2553 14:15

  ขอบคุณพี่มากมายเลยนะค่ะที่มาสรุปทั้งข้อสอบ การเตรียมตัวสอบ และอื่น ๆ อีกมากมายเลย เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ หนูชื่อ "ปลา" นะค่ะอ่านบันทึกพี่หมดทุกฉบับเลยละค่ะ ^^

  ขอบคุณพี่มากมายเลยค่ะ ปีนี้หนูจะตั้งใจอ่านหนังสือ ไว้ผลออกเป็นยังงัยจะมารายงานอีกครั้งนะค่ะ

  ขอบคุณพี่จริง ๆ นะค่ะ

  ตอบลบ
 50. หวัดดีน้องปลา กะน้องชล

  ก่อนสงกรานต์มีคำสั่ง ปจ ค่ะ แล้วยกเลิกไปแล้ว ส่วนหลังสงกรานต์จะมีคำสั่งอีกหรือไม่นั้น รอฟังอยู่จ๊ะ

  ตอบลบ
 51. ในเรื่องการสอบแข่งขันเข้าเป็นตำรวจนั้น พี่ยืนยันได้จากตัวพี่เอง และบรรดาเพื่อนๆตำรวจด้วยกันค่ะ ก่อนสอบตำรวจ พี่ก็เคยได้ยินได้ฟังจากปากหลายๆคนว่า อยากเป็นตำรวจต้องมีเส้นสาย ต้องใช้เงิน แต่เมื่อตัวพี่เองได้เข้าแข่งขันสอบตำรวจนั้น ทำให้รู้ว่า การแข่งขันมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน เท่าที่ทราบมา เพื่อนแต่ละคนนั้นเป็นลูกชาวนา ชาวไร่ ไม่ได้มีเส้นมีสายเลย ทำให้พี่มั่นใจว่า การสอบตำรวจนี้โปร่งใสค่ะ น้องๆสบายใจได้ ขอให้สอบผ่านข้อเขียนให้ได้ตามเกณฑ์ รับรองว่า น้องๆได้เป็นตำรวจสมใจค่ะ

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2553 23:14

  พี่คะหนูอยากทราบว่ามีโอกาสจะเลื่อนสอบไหมคะ

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน 2553 01:35

  ตอนนี้พักแถวไหนนะพี่...เพื่อแวะไป ที่ สนง.ตร อาจจะแวะหานะ ยังใช้เบอร์เดิมอยู่ใช่ปะคะ..แต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ป่าวตอนนี้ พวกประท้วงกันแถวนั้นนิ...นี้น้องหนูก็กลายเป็นคนติวให้คนทีแอดมาจากบทความเดิมที่เราเคยคุยกันปีก่อนมานานละคะพี่โอปอย...คิดว่าเอกสารที่ยังพอมีอยู่คงเป็นประโยชน์นะ เพราะปีก่อนสรุปเองอะไรเอง ออกเยอะมากในส่วนของภาค ข. ไว้ยังไงจะส่งทางเมลให้พี่โอปอยละกันเพื่อเอามาช่วยคนที่จะสอบปีนี้ได้คะ...น้องหนู

  ตอบลบ
 54. คนแก่อยากเป็นตำรวจ18 เมษายน 2553 14:25

  ไปวัดความสูงจากโรงพยาบาลมาเฉียดฉิวมากค่ะ152ซม.เองอยากให้พี่ปอยแนะนำการยืนวัดส่วนสูงด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน 2553 14:28

  อยากทราบว่าตอนฝึกได้รับเงินเดือนเท่าไหร่คะพี่ปอย

  ตอบลบ
 56. พี่ปอยทำงานใน สตช.ค่ะน้องหนู แต่พี่ว่าน้องหนูคงไม่สะดวกจะเข้ามา เพราะต้องผ่านกลุ่มผู้ชุมนุม ยังไงโทรหาจะดีกว่าจ๊ะ เห็นวันที่ 20นี้มีชุมนุมใหญ่อีก เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย

  วิธียืดส่วนสูงนั้น ไว้ค่อยคุยกันหลังจากสอบเสร็จนะคะ

  ส่วนเงินเดือนนั้นได้รับ 7,890 ค่ะ

  ตอบลบ
 57. ขอบคุณนะคะ

  ตอบลบ
 58. สำหรับคำแนะนำดีๆ เจ้า เข้ามาอ่านบ่อยๆ อ่านแล้วรู้สึกดีมาก

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2553 11:50

  สวัสดีค่ะ พี่ปอย
  ติดตามและอ่านมานานแล้วค่ะ ขอบคุณพี่ปอยมากนะค่ะที่แบ่งปันให้กับน้องๆ อยากถามพี่ปอยว่าตอนฝึก ฝึกหนักมั้ยค่ะ แล้วต้องว่ายน้ำด้วยรึปล่าวเพราะว่าหนูว่ายไม่เก่งเรยค่ะ

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2553 18:19

  ภาค 5 ยึดประกาศใหม่ล่าสุดนี้รึเปล่าค่ะ
  "การแต่งกายของผู้เข้าสอบ (ชายและหญิง) ให้แต่งกายโดยสวมเสื้อยืดคอปก (เสื้อโปโล) แขนสั้น กางเกงวอร์ม และรองเท้ากีฬา หากไม่แต่งกายตามกำหนด จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน"
  อยากสอบถามพี่ปอย และเพื่อน ๆ ที่สอบภาค 5 ช่วยยืนยันหน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2553 19:29

  ยึดตามประกาศล่าสุดของแต่ละภาค ดีที่สุด พยายามติดตามข่าวสารจากwww.policadmission.com และอ่านในส่วนของภาคที่เราสอบให้ดี จะได้ไม่ทำผิดระเบียบ...

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2553 21:39

  สวัสดีค่ะ พี่ปอย มีคำถามอยากถามค่ะ
  เกี่ยวกับข้อสอบปีที่แล้วถามว่า
  การนับอายุการเก็บหนังสือจะต้องนับตั้งแต่เมื่อใด ?
  นับจากวันที่ได้จัดทำขึ้น หรือ นับตั้งแต่ปฏิบัติเสร็จแล้ว

  ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2553 23:46

  อ่านหนังสือไม่ทันคร้าบ เครียด กดดัน จนปวดหัวไปหมด ถ้าไม่ได้คงต้องรอสอบปีหน้าใหม่ อายุ 31 แล้ว เหลืออีกไม่กี่ปี... สอบได้ ผมจะทำแบบคุณปอยนี่แหละครับ จะช่วยเอาข้อสอบเก่าๆ มาบอกน้องๆ ...

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2553 08:10

  ตอบให้เรื่องหนังสือนะครับ

  ถ้าเก็บ = นับเวลาที่จัดทำ
  ทำลาย = นับหลังปฏิบัติเสร็จ

  อย่าจำสับสนนะ ^^

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2553 08:11

  ตอบเรื่องหนังสือ

  จัดเก็บ = นับวันที่จัดทำ
  ทำลาย = นับวันปฏิบัติเสร็จ

  ตอบลบ
 66. การนับอายุการเก็บหนังสือจะต้องนับตั้งแต่เมื่อใด ?
  คำตอบคือ นับตั้งแต่ปฏิบัติเสร็จแล้ว

  กำหนดการสอบเหมือนเดิมค่ะ วันที่ 25 เม.ย. รายละเอียดเข้าไปอ่านที่ www.policeadmission.com ให้ดูประกาศให้ละเอียดนะคะ เรื่องการแต่งกายเข้าสอบ

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2553 08:44

  เราสอบ ภาค 5 เหมือนกันค่ะ การแต่งกายให้ยึดตามประกาศล่าสุดคือให้ใส่เสื้อยืดคอปก(โปโล)แขนสั้น กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา ยังไงเพื่อนๆที่สอบภาคเดียวกัน ก็แต่งกายให้ถูกระเบียบตามประกาศด้วยนะคะ จะได้ไม่เสียสิทธิในการสอบค่ะ โชคดีทุกคนค่ะ

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2553 08:56

  สวัสดีค่ะ คุณปอย
  เรียกคุณปอยนะคะ เพิ่งมาเจอเวบนี้เมื่อคืนนี้เอง ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณแทนทุกๆ คนที่สอบตำรวจด้วย ตัวต่ายเอง มาสมัครวันสุดท้ายเลยค่ะ เพราะไม่รู้ ถ้าสอบผ่านคงเสียเปรียบตรงนี้แหละค่ะ อ่านหนังสือแล้วก็หัดทำแบบฝึกหัด ทั้งที่ซื้อมาแล้วก็หาจากเน็ตปริ้นมาหัดทำ หมดกระดาษหลายรีม แล้วค่ะ จริงๆ แล้วต่ายเคยรับราชการ 5 ปีค่ะ แล้วลาออกมาได้ 3 ปี ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ พอดีมีลูกค้ามาปริ้นใบสมัครอ่านดูเลยสนใจลองสอบดู พออ่านหนังสือมากๆ เริ่มจริงจัง ตอนนี้มีลูกแล้ว 1 ขวบ 4 เดือน ไม่มั่นใจเรื่องนี้ล่ะค่ะ ถ้าสอบผ่านข้อเขียน ไปสัมภาษณ์ ตรงนี้จะเป็นจุดอ่อนของเรารึเปล่าคะคุณปอย

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2553 09:32

  ขอบคุณค่ะพี่ปอย สำหรับทุกคำแนะนำที่พี่ปอยแนะนำให้น้องๆ
  โอ๋ติดตามอ่านบทความของพี่ปอยมานานแล้วค่ะ
  พี่ปอยทำให้โอ๋ได้รู้แนวทางในการอ่านหนังสือ เทคนิคการเตรียมตัวสอบเยอะเลยค่ะ โอ๋จะพยายามทำให้เต็มที่ เพราะอยากจะมีวันหนึ่งที่ได้เป็นเหมือนพี่ปอยค่ะ

  ตอบลบ
 70. คนแก่อยากเป็นตำรวจ20 เมษายน 2553 22:56

  ขอบคุณทุกคำตอบของพี่ปอยนะคะ และอยากถามอีกว่าข้อสอบปีที่ผ่านมาภาค ข ส่วนมากถามเป็นความจำหรือวิเคราะห์แบบมีตุ๊กตาแบบกฎหมายคะ และภาค ก ออกลึกเท่าภาค ก กพ.ไหม

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน 2553 07:10

  ทำไมไม่เห็นพี่เข้ามาคุยกันเลยคะ ตกลงมีการเลื่อนสอบอีกไหมคะเนี่ย

  ตอบลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน 2553 08:11

  ไม่เลื่อนแล้วแน่นอนจ้า

  ตอบลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน 2553 12:49

  อยากทราบการจัดลำดับก่อนหลังของการรับหน้งสือ รบกวนพี่ปอยช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ..

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน 2553 16:12

  โอปอย ปริ้นติ้ง...คนเดียวกันหรือเปล่านี่

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน 2553 19:48

  พี่ปอยค่ะ เพิ่งเจอเว็บค่ะ ชื่อโบ สอบ ภ.8 ค่ะ ซึ่งการแข่งขันที่สูงกว่าภาคอื่น รับแค่ 100 แต่คนสมัคร 8000กว่า ไปติวกะพี่ภูมิ มา หรือติวเตอร์ภูมิแหละค่ะ มั่นใจค่ะ อ่านตลอด แต่ก็ยังหวั่นคณิตกะภาษาไทยอยู่ แต่ยอมรับว่าเตรียดมาก พี่ปอยคิดว่า ตัดคะแนนประมาณเท่าไหร่ค่ะ เครียดจิงๆๆ แต่ก้อสู้ทุกสถานการณ์ค่ะ ขอชมปอยว่าเก่งจิงๆๆค่ะ อยากไปเปงรุ่นน้องพี่จัง กิกิ

  ตอบลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน 2553 22:16

  ภาค 5 รับ 150 คนสมัคร 12000 สูงเหมือนกันนะ เหนื่อยอ่านเยอะแต่ไม่มั่นใจ (ไม่ได้ติวอะไรกับเค้าเพราะไม่มีเงิน T T) อะไรก็เกิดขึ้นได้

  ตอบลบ
 77. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2553 10:30

  สวัสดีค่ะ คุณปอย
  อยากทราบว่าเวลาที่ฝึกต้องว่ายน้ำด้วยรึปล่าวค่ะ
  เพราะว่ายน้ำยังไม่เก่งค่ะ
  แล้วฝึกหนักรึปล่าวค่ะ เคยมีคนฝึกไม่ผ่านรึปล่าว

  ตอบลบ
 79. หวัดดีจ๊ะทุกคน ขอโทษด้วยค่ะที่ไม่ได้เข้ามาเลย

  สำหรับคนที่มีครอบครัว และมีลูกแล้ว บอกได้ว่าไม่มีปัญหาค่ะ สำหรับอาชีพตำรวจ เค้าเปิดรับบุคคลที่มีความสามารถค่ะ ถึงจะมีลูก มีสามี มีภรรยาแล้ว เค้าไม่ปิดกั้นค่ะ สบายใจ หายห่วง

  ข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมาย สายอำนวยการไม่ออกสอบค่ะ

  การติวนั้นก็ช่วยได้ในเรื่องของเทคนิค และข้อสอบ แต่หากเราขยันอ่าน และหาข้อสอบมาหัดทำมากๆ ไม่จำเป็นต้องติวก็ได้ค่ะ พี่ปอยเองก็ไม่ได้ติว อาศัยอ่านเองและหาข้อสอบมาทำเอง ไม่มีเวลาไปติว เพราะต้องทำงาน

  อยากให้ทุกคนในบล็อกนี้สอบผ่านข้อเขียนนะคะ สอบเสร็จแล้วเข้ามาคุยกันนะ พี่จะได้แนะนำเรื่องการตรวจร่างกายต่อไปค่ะ

  ขอให้ทุกคนอย่าห่วงเรื่องจำนวนคู่แข่งขันนะคะ แค่ทำให้ข้อสอบให้ถึงเกณฑ์ตามที่เค้ากำหนดก็พอ และขอให้อ่านข้อสอบแบบทุกตัวอักษร อย่าอ่านผ่านๆ เพราะบางโจทย์อาจมีลวง ข้อไหนทำไม่ได้ ให้ผ่านไปก่อน แล้วค่อยกลับมาทำ เช็คเวลาด้วยนะคะ ตามเทคนิคที่บอกไปค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

  สายอำนวยการไม่มีว่ายน้ำค่ะ ฝึกอบรมไม่หนักหรอกค่ะ สบายๆ

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2553 14:43

  หวัดดีจ้า พี่ปอย ดีใจจังพี่ปอยเข้ามาตอบแระ (หายไปหลายวัน) น้องๆ คิดถึงนะคะ

  สัญญาเลยคะว่า สอบผ่านข้อเขียนแล้วจะเข้ามาคุยกับพี่ปอยในบอร์ดนี้อีกแน่ๆ คะ

  ขอบคุณมากมายคะ สำหรับความตั้งใจจริง ที่พี่มีให้น้องๆ ทุกๆ คน

  ตอบลบ
 81. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2553 15:06

  ทำไมข้อมูลถูกลบล่ะคะพี่ปอย

  ตอบลบ
 82. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2553 15:08

  ทุกคนช่วยเข้ามาตอบเกี่ยวกับข้อความวันนี้ถูกลบด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 83. นั่นน่ะสิคะทำไมถึงลบ

  ตอบลบ
 84. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2553 16:18

  ผมบอกให้ก็ได้ น้องสาวที่น่ารักของพี่ปอยไปเอาข้อสอบเสมือนจริงของพี่ภูมิ (เจ้าของเว็บ Club-Edu)ที่พี่ภูมิเคยลงไว้เอามาให้พี่ปอย ตามมารยาทแล้วพี่ภูมิเขาลบออกเพราะมีคนที่ไม่หวังดีต่อเว็บเอาไปทำในทางที่มิชอบหาผลประโยชน์ ดังนั้นคนที่เคยบอกว่า ชื่นชมพี่ภูมิ ขอบคุณพี่ภูมิ ต่าง ๆ นานา จะทำอะไรก็ให้เกียรติพี่ภูมิบ้าง ดีแล้วที่พี่ปอยหรือใครเอาออก คือถ้าจะเอาลงจริง ๆ ขออนุญาติพี่ภูมิสักนิดก็ยังดี กว่าที่พี่ภูมิจะทำข้อสอบเสมือนจริงให้แต่ละชุด เขาใช้เวลา อดตาหลับขับตานอนขนาดไหน ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ในเมื่อเขาลบแล้ว คุณน้องสาวที่แสนน่ารักจะเอาไปให้ใครผมไม่ว่า แต่ขอนิดนึง ขออนุญาตพี่ภูมิเขาสักนิด (ผมไม่ได้มีเจตนากีดกันข้อสอบอะไรนะครับแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมในน้ำใจของพี่ภูมิ พี่ปลัด และคลับอีดู ยังไงถ้าจะลงก็ขอพี่เขานิดนึงคงไม่เสียเวลานะครับ) โชคดีทุกคนอ่านหนังสือเยอะ ๆ

  ตอบลบ
 85. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2553 17:17

  ดิฉันนี้ละคะ...ที่เป็นคนแจ้งให้พี่โอปอยว่าข้อมูลที่พี่โอปอยได้นั้นมาจากไหน..และต้องขอเรียนคุณความคิดเห็นเวลา 22 เมษายน 2553, 16:18 ....ด้วยนะ ว่าพี่โอปอยไม่มีเจตนาเอาข้อมุลจากแหล่งนั้นมาลง และสิ่งที่ทำให้พี่เค้าไม่รู้ว่าเป็นข้อมุลจากแหล่งตรงนั้นคือ ข้อมูลที่ได้รับไม่ได้มาเป็นรูปแบบข้อมูลจากในเวบ เป็นการทำเป็นไฟล์word ดังนั้น จะไม่รู้เลยว่า ได้มาจากไหน ...จนดิฉันมาเจอคะ (ดิฉันไม่ใช่คนที่ส่งข้อมูล ดิฉันเป็นคนที่คุยกับพี่โอปอยปี52 ในกระทู้หนึ่งใช้ชื่อว่า "น้องหนู"....ช่วยกันเฉลยแนวข้อสอบตอนออกมาใหม่ๆ และต้องยอมรับว่า แนวข้อสอบปี52 ที่หลายแหล่งนำมาลงนั้น "ก็มาจากการรวบรวมความจำที่พี่โอปอยจำได้จากห้องสอบมาลงในกระดานสนทนาต่างๆ จนใครๆ ก็นำไปลงต่อ (ถ้าอยากเห็นหน้าเวบเหล่านั้นดิฉันยังมียืนยันได้ว่าพี่โอปอยเป็นคนแรกๆที่ลงหลังสอบวันแรกๆ และเป็นคนที่ลงครบเกือบทุกวิชา....ทำให้หลายๆแหล่ง ได้นำข้อมูลจากตรงไปเช่นกัน....****และด้วยความบริสุทธิ์ใจของพี่โอปอย...พอได้รับการแจ้งจากดิฉันตอน ประมาณ 14.15 พี่เค้าก็รีบจัดการลบทันที...เพื่อนๆ ทุกคนที่สมัครสอบและติดตามบล็อคขอพี่โอปอยมาก็คงรู้เจตนาที่ดีของพี่โอปอยในการมาทำตรงนี้...เพราะพี่เค้า มีเจตนาช่วยเหลือ แบ่งปัน ความรู้ ประสบการณ์ให้เพื่อนที่ฝันอยากเป็นตำรวจ...ปีนี้ดิฉันไมได้สอบเพราะว่า กำลังมีเจ้าตัวเล็กคะ ปีที่แล้ว ได้ 75 น้อยไปแค่1 คะแนนเอง...ขอให้ทุกๆ คนที่มาอ่านบล็อคพี่เค้าให้กำลังใจพี่เค้าด้วยนะคะ เพราะพี่เค้าทำไปไม่ได้อะไรเลย..."มีแต่การให้ที่ไม่มีการหวังผล"

  ตอบลบ
 86. เยี่ยม !!! คุณน้องหนู

  ..Popeye..

  ตอบลบ
 87. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2553 18:30

  ผมเองก็ไม่ได้หมายถึงพี่ปอยนะครับ ผมหมายถึงคนที่นำไปให้พี่ปอย พี่ปอยเองก็คงไม่รู้ที่มาที่ไป ผมเองก็ติดตามบล๊อคของพี่ปอยควบคู่ไปกับเว็บคลับอีดูมาตลอด ผมชื่นชมในความมีน้ำใจของพี่ปอย พี่ภูมิ ที่ให้สิ่งดี ๆ มาตลอด และที่ผมต้องออกมาพูด เพราะผมต้องการให้คนที่นำข้อมูลไปให้พี่ปอยคิดก่อนที่จะทำอะไร คนเราจะเป็นตำรวจทั้งที่นอกจากจะให้เกียรติต่อตนเองแล้ว ควรจะให้เกียรติต่อคนอื่นและเคารพสิทธิของคนอื่นด้วยเช่นกัน

  พี่ปอยครับสบายใจได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำไป ผมไม่ได้หมายถึงพี่ปอยนะครับ ผมไม่อยากให้ใครมองพี่สาวคนนี้ไปในทางที่ไม่ดี ผมติดตามและได้ข้อมูลดี ๆ จากบล๊อคของพี่มาตลอด ผมเป็นกำลังใจให้นะครับ อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้หมายถึงพี่ ยังไงไม่ต้องเครียดนะครับ ยังไงตอบกลับผมทีนะครับ

  ตอบลบ
 88. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2553 20:37

  เพื่อนคนไหนอยากได้นะ เดี๋ยวเราจะแจกให้เค้าส่งต่อกันเยอะแยะ จะคลับไหน บอร์ดไหนก็แล้วแต่มันส่งกันไปทั่วแล้วคะ...เราได้มาก่อนที่พี่เค้าจะมาลงนะ...ครบ 5 ชุดเลย ใครอยากได้บอกจะส่งให้นะ...อีกอย่างคนที่ออกมาบอกกล่าวว่าให้เกียรตินั้นนะ...ฟังแล้วก็น่าเห็นใจในความคิดเค้านะ เราก็รับเรามาหลายๆ ต่อ ตอบไม่ได้ว่ามาจากไหน ดังนั้นเพื่อนๆ คนไหนอยากได้บอกเมลมานะจ๊ะ...แบ่งปันให้

  ตอบลบ
 89. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2553 21:41

  หวัดดีค่ะพี่ปอย

  ก้อยนะคะ พอดีมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นหนะค่ะ
  สมมุติว่าผ่านการสอบข้อเขียนแล้วมีการตรวจร่างกาย
  จะผ่านมั้ยคะ มีวิธีไหน ก้อยเป็นกังวลมากเลยค่ะ

  และขอขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบทุกๆวิชาเลยนะคะ
  ก้อยกำลังอ่าน ดีมากเลยค่ะ ได้เนื้อหา และแนวข้อสอบเยอะแยะเลย

  ตอบลบ
 90. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 08:20

  อยากได้ค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ warintron__manop@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 91. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 08:29

  ขอบคุณพี่ปอยและเพื่อนทุกคนเลยนะค่ะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อความกัน

  ตอบลบ
 92. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 09:24

  ขอยคุณพี่ปอยและความคิดดี ๆ จากทุกคนที่นำเสนอ ขอบคุณด้วยอีกคนค่ะ

  ตอบลบ
 93. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 13:09

  ขอบคุณพี่โอปอยครับ...และขอบคุณการออกมาชี้แจ้ง ของคุณ"น้องหนู" เยี่ยมมากครับ ...พี่เค้ามีน้ำใจจริงๆ ขอให้ทุกคนตั้งใจสอบนะครับ
  ผมก็ตั้งใจมากเลยกับการสอบครั้งนี้

  ตอบลบ
 94. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 16:30

  เครียดจัง อ่านหนังสือไม่ทันแล้ว เฮ้อ.......

  ตอบลบ
 95. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 17:22

  อยากได้เหมือนกันครับ รบกวนส่งให้ด้วยนะครับ แม้ใกล้จะสอบแล้วไม่เป็นไรครับ ไว้อ่านเป็นความรู้เพิ่มเติมได้ต่อๆไปครับ art_khim88@thaimail.com ขอบคุณล่วงหน้าครับ อีก2 วัน แล้ว อิอิ ตื่นเต้น จาง ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีในการสอบ+ตัวผมเองด้วยนะครับ สอบติดทุกๆคนนะ สาธุ !พี่ปอยเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 96. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 17:57

  อยากได้แนวข้อสอบ5ชุดเหมือนกันค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ a-pinya@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 97. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 19:16

  รบกวนส่งให้ด้วยค่ะ onphaphila_2527@hotmail.com ขอบคุณเช่นกันค่ะ

  ตอบลบ
 98. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 19:45

  อยากได้แนวข้อสอบ5ชุดเหมือนกันค่ะ พอดีสมัครไว้แล้ว แต่มีความจำเป็น ซึ่งทำให้ไปสอบไม่ได้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ คนสอบผ่านนะคะ
  และขอรบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ Natchaya@kawasaki.co.th ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะ ขอบคุณค่ะ
  PS. จะเอาไว้อ่านเผื่อมีโอกาศได้สอบ ปีหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 99. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 20:07

  สวัสดีค่ะ พี่โอปอย

  หนูสมัครไว้แล้วเหมือนกันค่ะ อ่านหนังสือ ก็หนักเอาการ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ ที่พี่โอปอยแนะนำทุกคนด้วยค่ะ แต่ปีนี้คงไม่ได้เข้าสอบค่ะ ด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง ไม่ทราบว่า ปีหน้ามีแนวโน้ม จะเปิด สอบอีกไหมคะ
  เสียดายมาก ที่ไม่ได้สอบ แต่ขอเป็นกำลังใจ ให้ทุกคนสอบผ่าน นะคะ

  ตอบลบ
 100. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2553 20:52

  อยากได้ข้อสอบ 5 ชุดเหมือนกันค่ะ อ่านหนังสือไม่ทันเลย งานยุ่งมาก ใครมีรบกวนช่วยส่งให้ด้วยนะคะ mungkares@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะ

  ตอบลบ
 101. ไม่ระบุชื่อ24 เมษายน 2553 02:36

  สัญญาว่าถ้าสอบผ่าน จะทำบล็อกช่วยแนะนำน้องๆ รุ่นใหม่ๆ ช่วยคุณปอยอีกรองครับ ขอบคุณนะครับคุณปอย อีก 2 วัน ผมจะสู้ให้สุดชีวิตเลย ^__^

  ตอบลบ
 102. เราก็อ่านไม่ทันอ่ะ แต่ก็ทำให้เต็มที่ละกัน สู้ๆนะคะทุกคน

  ตอบลบ
 103. ไม่ระบุชื่อ24 เมษายน 2553 10:59

  พี่ปอย พรุ่งนี้จะสอบแล้ว ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่พี่ปอยให้มาตลอดนะคะ จะทำให้เต็มที่เลยค่ะ จะมาเป็นรุ่นน้องพี่ปอยให้ได้ อ่อ แต่ว่าชลลงภาค 1 ค่ะ สู้ๆค่ะ/ชล

  ตอบลบ
 104. ไม่ระบุชื่อ24 เมษายน 2553 12:38

  พรุ่งนี้แล้วซิคะเพื่อนๆๆๆ ที่เราต้องสอบแล้ว
  ตื่นเต้น ก.ตร. และ ก.ต.ช. ผิดไม่ได้เลยนะคะ
  สู้ๆๆๆ......................ก้อย

  ตอบลบ
 105. ไม่ระบุชื่อ24 เมษายน 2553 16:58

  ระวังข้อสอบที่อ่านไป อาจจะเฉลยผิด ผมเจอมาหลายละ ทำให้ตีกันมั่วหมดเลย -*- แต่ก็ดีได้ทวนไปในตัว

  พรุ้งนี้ข้อให้ทุกคนโชคดีนะครับ

  ปล.ถ้าเนื้อหาแน่นอย่างอื่นไม่ต้องสนใจ

  สอบติดจะไปขอสาวแต่งงาน อิอิ

  ตอบลบ
 106. ไม่ระบุชื่อ24 เมษายน 2553 18:19

  ผลสอบส่งไปที่บ้านไหมค่ะ

  ตอบลบ
 107. ไม่ระบุชื่อ24 เมษายน 2553 20:45

  ตื่นเต้นมาก เครียด แต่ต้องทำได้ ทำได้น่า เพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านบล็อกนี้ขอให้สอบผ่านกันทุกคนนะครับ / เมื่อเช้าไปถวายสังฆทานแวะเอาบุญมาฝากครับ ^__^

  ตอบลบ
 108. เพิ่งกลับจากการเรียนที่ ราม 2 ยอมรับว่าเหนื่อยเหมือนกัน แถมยังได้รับหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายวิชาการ ของรุ่นที่ 12 อีก แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนต่อป.โทมาแนะนำน้องๆ ที่มีความคิดที่จะเรียนต่อ ป.โทต่อไป

  ตอนที่พี่ปอยเข้าบล็อก มองเห็นความคิดเห็นของบทความนี้ตั้ง 107 ความคิดเห็น นึกในใจว่า คงมีอะไรแน่ๆๆในบล็อก พออ่านแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆช่วยกันไขปัญหา ข้อข้องใจหลายๆอย่าง พี่ขอขอบใจน้องหนูมากๆนะคะที่รีบส่งข่าวเรื่องแนวข้อสอบ 5 ชุด และต้องขอโทษน้องสาวที่น่ารักของพี่ ที่มีความหวังดีในการนำแนวข้อสอบมาให้ เพียงเพื่ออยากให้เพื่อนๆในบล็อกนี้มีแนวข้อสอบฝึกทำกัน ด้วยความหวังดีของน้องสาวที่น่ารัก ซึ่งน้องสาวเค้าไม่มีเจตนาจะนำแนวข้อสอบนั้นมาเผยแพร่ต่อ เพราะน้องสาวก็ได้มาในเน็ตอีกที เห็นว่าแนวข้อสอบชุดนี้พี่ปอยยังไม่มี ก็เลยหวังดีเอามาให้ส่งให้น้องๆฝึกทำกัน ขอให้น้องๆทุกคนเข้าใจในความหวังดีของน้องสาวที่น่ารักของพี่ด้วยนะคะ เราไม่ว่ากันนะ ....และขอขอบใจน้องผู้ชายนะคะ พี่ก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไร เลยไม่รู้ว่าจะเรียกอย่างไรดี ก็ขอบใจน้องนะคะที่ช่วยตอบแทนพี่ พี่เองก็ติดภารกิจเรียน เลยไม่ได้รีบเข้ามาบอกน้องๆ ให้ทราบถึงเหตุผลที่ลบบทความที่ 2 ของเดือนเมษายนออกไป เหตุผลนั้นก็ตามที่น้องผู้ชายได้บอกเพื่อนๆกันน่ะค่ะ ต้องขอโทษพี่ภูมิด้วยนะคะ ...ตามที่น้องหนูได้อธิบายถึงข้อสอบตำรวจ ของปี 52 ที่ผ่านมา พี่ใช้นามว่า opoy โพสข้อสอบเท่าที่จำได้ก็ประมาณ 90 กว่าข้อ เพราะตอนที่พี่สอบเสร็จ ออกจากห้องสอบมา พี่รีบวงกลมในหนังสือทุกวิชาเท่าที่จะจำได้ จดไว้ และนำมาให้เพื่อนๆชาวเว็บต่างๆ ช่วยกันเฉลยว่าข้อไหนถูก-ผิด จะได้ประมาณการณ์ว่าเราได้กี่คะแนน ซึ่งข้อความที่พี่โพส จะมีวัน เวลาระบุไว้ด้วย พี่โพสวันที่ 16 ส.ค. 2552 หลังจากสอบวันที่ 15 ส.ค. 2552 จากนั้นพี่ก็ได้รู้จักกับ "น้องหนู" พวกเราก็เลยช่วยกันเฉลยข้อสอบ อีกทั้ง น้องหนูคนนี้แหละที่เป็นคนบอกข่าวดี ว่าพี่ปอยสอบติดตำรวจแล้ว พี่ปอยไม่กล้าดูผลสอบก็เลยวานให้น้องหนูเป็นคนดูให้ค่ะ ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 52 ****จนทุกวันนี้เราก็เป็นเหมือนพี่-น้องกัน โดยที่ยังไม่เคยเจอกันเลยค่ะ ร่ายซะยาวเลย

  ตอบน้องก้อยนะคะ เรื่องสายตาสั้นน้องก้อยไม่ต้องห่วง เพราะคุณหมออนุญาตให้ใส่แว่นสายตาได้ค่ะ

  ปล.พี่ปอยไปเรียนที่ราม 2 มา มีใครสอบที่นั่นบ้างคะ พี่ๆตำรวจเค้าไปจัดห้องสอบกันแล้วค่ะ ตื่นเต้นแทนจังเลย ถ้าใครจำข้อสอบได้ก็จำกันออกมานะคะ แล้วมายังช่วยเฉลยเพื่อเป็นวิทยาทานให้น้องๆรุ่นต่อไป

  ตอบลบ
 109. งง ครับ การแต่งกาย ของผุ้สอบ อก.2 ภาค1
  http://www.policeadmission.com/ann4-1.pdf

  ให้ใส่ชุดวอร์ม เสื้อโปโล รองเท้าผ้าใบ ???? หรือว่าจะอย่างไรดี

  ตอบลบ
 110. อ้างอิงเว็บที่พี่ปอยโพส ให้เข้ากูเกิ้ล พิมพ์คำว่า "มาช่วยกันเฉลยข้อสอบ ตำรวจ สาย อก.2 ดีกว่านะ" เป็นเว็บ http://perdsorbtoday.com โดย : opoy 16 ส.ค. 2552 222.123.134.53 หลังจากที่พี่ปอยโพสไป ปรากฎว่ามีหลายคนมากมายที่ copy ข้อความที่พี่โพสไปโพสต่ออีกหลายเว็บค่ะ แล้วก็เปลี่ยนคำเฉลยเป็นของตัวเองค่ะ ก็ไม่ว่ากัน แล้วพี่ก็ดีใจนะคะ ที่เว็บของติวเตอร์ภูมิเค้าได้ทำข้อสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อสอบ อก.2ของปี 52ไว้ พร้อมเฉลย ซึ่งพี่ภูมิเค้าได้รวบรวมคำถามมาจากหลายๆเว็บ ซึ่งคำถามหนึ่งในแปดสิบกว่าข้อนั้น คงจะมีคำถามที่พี่ปอยโพสไว้อยู่บ้าง

  ตอบลบ
 111. การแต่งกายของผู้เข้าสอบ ภ.1 ชายและหญิง ให้แต่งกายโดยสวมเสื้อยืดคอปก(เสื้อโปโล) แขนสั้น กางเกงวอร์ม และรองเท้ากีฬา ตามที่ประกาศไปนะคะ หากไม่แต่งกายตามกำหนด ถือว่าหมดสิทธิสอบนะคะ ขอให้น้องสอบผ่านข้อเขียนนะคะ และอย่าลืมส่งข่าวมาด้วย

  ตอบลบ
 112. พึ่งเข้าไปอ่านประกาศ แย่แล้ว... ต้องมีแบบหนังสือรับรองด้วยหรอครับ ? โดยยศร้อยเอกขึ้นไป เหมือนตอนนั้นที่อ่านประกาศไม่เห็ฯมีเลยครับ ทำยังไงดีเนี่ย

  ตอบลบ
 113. ตอนที่พี่ปอยสมัคร หลักฐานที่นำไปแสดงมีอะไรบ้างครับ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษา ทะเบียนบ้าน บัตรสอบ แค่นี้หรือว่า มีใบรับรองอีกครับ ใบรับรองนี่คงหาไม่ทันแล้ว หรือว่าอ่านไม่เข้าใจก็ไม่ทราบเหมือนกัน และก้มี แบบบันทึกข้อมูลบุคคอีก... http://www.policeadmission.com/ann1-1.pdf

  ตอนแรกเข้าไปอ่าน คงอ่านผ่านๆ เลยไม่เห็น คิดว่ามีแต่หลักฐานพื้นฐานเท่านั้น

  ตอบลบ
 114. คิดว่าน่าจะมีแค่นี้ไม่ใช่หรอครับพี่ปอย..

  2.เอกสารหลักฐาน และสิ่งที่จะต้องเตรียมไปในวันสอบข้อเขียน

  2.1 บัตรประจำตัวสอบ

  2.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนที่ติดรูปถ่ายพร้อมประทับตราส่วนราชการที่ออกบัตร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  2.3 ดินสอดำขนาดเบอร์ 2B ขึ้นไป สำหรับการระบายรหัสประจำตัวสอบ และระบายคำตอบในกระดาษคำตอบ (เตรียมไว้ให้พร้อม อย่าคิดว่าที่หน่วยสอบจะมีจำหน่าย ) และหากใช้ดินสอที่มีความเข้มน้อยกว่า 2B เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ตรวจให้คะแนน ถือว่าสอบตก

  2.4 อุปกรณ์เหลาดินสอ

  2.5 ยางลบอย่างอ่อน สำหรับการลบแก้ไขคำตอบเมื่อตอบผิด

  2.6 ปากกาลูกลื่น (สีดำหรือสีน้ำเงิน) สำหรับเขียนชื่อ เซ็นชื่อ

  ตอบลบ
 115. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.com เพราะฉะนั้น หลังจากสอบช่วงระยะเวลา 10 วันนับจากวันสอบเสร็จ น้องๆ จะนอนสะดุ้งตื่น หรือไม่ก็หลับๆตื่นๆไปอีก 10วัน เพราะพี่เคยมีประสบการณ์นี้ค่ะ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ คอยนั่งลุ้น เข้าเน็ตเพื่อหาคำเฉลยที่เราได้สอบไปแล้ว อยากรู้ว่าจะได้กี่คะแนน พอวันประกาศผลเมื่อปีที่แล้ว กำหนดประกาศผลเดิม 30 ส.ค. เลื่อนมาเป็น 28 ส.ค. บางคนก็รู้ บางคนก็ไม่รู้ ซึ่งเมื่อวันที่ 28 ส.ค.นั้นประกาศผลสอบพร้อมมีไฟล์แนบมาให้โดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบมากไปหาน้อย น้องหนูพบว่า พี่ปอยมีชื่อเป็นผู้สอบผ่าน พี่ก้ดีใจมาก จากนั้น พี่ก็เข้าเว็บไซต์เพื่อยืนยันว่าเราสอบผ่านจริง โดยกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนลงไป ผลปรากฎว่า คุณสอบไม่ผ่านข้อเขียน พี่ก็ช็อคและอึ้ง อ้าวไหงเป็นอย่างงี้เนี่ย ตะกี้น้องหนูบอกว่ามีรายชื่อพี่ แล้วทำไมในเว็บถึงบอกว่าเราสอบไม่ผ่านซะงั้น ตั้งสติได้ รีบขอไฟล์รายชื่อโหลดมาดู ผลออกมาว่า มีชื่อเราจริงๆด้วย ดีใจสุดๆๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้น อยากบอกน้องๆก่อนว่า หากเกิดกรณีแบบนี้ในวันประกาศผล ให้น้องๆ รอเช็คผลสอบในวันที่ประกาศกำหนดไว้ คือวันที่ 4 พ.ค. 53 เผื่อบางทีปีนี้ผลสอบออกมาก่อน โดยที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ของตัวเว็บไซต์ น้องๆอาจจะต้องเสียใจเหมือนกับพี่ในตอนแรกนะคะ ว่า เราสอบไม่ผ่าน ถ้าจะให้ชัวร์จริงๆนั้น น้องต้องดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่าน น่าจะแน่นอนกว่าค่ะ ขออวยพรให้น้องที่อ่านบทความในบล็อกของพี่ทุกคนสอบผ่านข้อเขียนนะคะ ขอให้มีสติ อย่าด่วนอ่านข้อสอบแบบลวกๆ ตั้งใจสอบทุกหนึ่งคะแนนมันมีความหมายสำหรับน้องมาก เพียงแค่ 1 คะแนนนั้น อาจเปลี่ยนชีวิตคนได้นะคะ ตัวพี่เองนั้น การได้มารับราชการตำรวจทำให้ชีวิตพี่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น จนแทบเราตั้งตัวไม่ติดค่ะ เพราะมันเกิดขึ้นเร็วมาก จน ณ วันนี้ บางครั้งก็ลืมไปนะคะว่าเราเป็นตำรวจ

  ตอบลบ
 116. อ๋อ เจอแล้วครับพี่ปอย เขาให้ยื่น เมื่อสอบข้อเขียนผ่าน พอดีรีบ กลับมาอ่านอีกรอบ งง

  ตอบลบ
 117. น้องที่เป็นเจ้าของข้อความ "พึ่งเข้าไปอ่านประกาศ แย่แล้ว... ต้องมีแบบหนังสือรับรองด้วยหรอครับ ? โดยยศร้อยเอกขึ้นไป แบบว่าพี่หาไม่เจอว่าน้องเอามาจากไหนอ่ะค่ะ พี่จะได้เข้าไปดู เท่าที่พี่จำได้นั้น ในวันสอบข้อเขียน ให้นำหลักฐานแค่บัตรประจำตัวประชาชน บัตรเข้าสอบ 2 อย่างเองค่ะ ไม่เห็นจะต้องนำหนังสือรับรองไปเลย

  ในกรณีที่น้องผ่านข้อเขียนแล้ว น้องจะต้องเตรียมพวกหนังสือรับรอง และแบบบันทึกข้อมูลบุคคล อีกทั้งแบบรับรองจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู รับรองต่อเจ้าพนักงานสถานีตำรวจอีกด้วยค่ะ ว่าเราเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ ให้เจ้าพนักงานสอบปากคำอ่ะค่ะ ย้ำๆๆ ในกรณีที่ผ่านข้อเขียนแล้วนะคะ

  น้องช่วยส่งประกาศมาให้พี่อ่านด้วยสิคะ ว่าน้องอ่านตรงไหนอ่ะค่ะ

  ตอบลบ
 118. อ้อ อิอิ สงสัยจะตื่นเต้นกับการสอบวันพรุ่งนี้หล่ะสิคะ ยังไงก็ขออวยพรให้สอบผ่านนะคะ แล้วอย่าลืมส่งข่าวมาด้วยนะ

  ตอบลบ
 119. เป็นประกาศอันแรกๆ ครับพี่ปอย พอดี acrobat โหลดช้า เลยคลิกอ่านข้ามไปเพราะรีบ สรุปว่า เขาให้เตรียมไปตอนที่เราสอบข้อเขียนครับ
  http://www.policeadmission.com/rootmix/index.php?newsid=2447&ac=detail

  ก็หนักใจเรื่อง คณิตศาสตร์ครับ มันเยอะ สูตรเยอะ ไม่ได้ทำแบบฝึกหัดเท่าไหร่ แต่จะพยายามตั้งสติทำใ้ห้ได้ 60% ครับ โดยเฉพาะอนุกรม แต่ละข้อใช้เวลานานมากกว่าจะได้คำตอบ พึ่งโหมมาอ่านเอาไม่กี่วันสุดท้าย แต่ตั้งใจมากเลยครับ หากมันจะสอบไม่ติด ก็จะไม่ท้อครับ ปีหน้าเอาใหม่ ตอนนี้ก็ 31 เหลืออีกหลายปี ยังมีโอกาสอีกครับ จะพยายามครับพี่ปอย....

  ตอบลบ
 120. พี่ขอบอกเกี่ยวกับการเรียงลำดับคะแนนให้น้องๆ ทราบนะคะ
  ยกตัวอย่างเช่น ภ.1 รับอก.2 จำนวน 325 อ้ตรา หากปีนี้ มีคนสอบได้คะแนนไล่ไปตั้งแต่ 90 คะแนนไปเรื่อยๆ จนถึง 80 คะแนน มีจำนวน 325 คนแล้ว อาจจะเรียกตัวสำรองอีกประมาณ 50 คน ตัวสำรองในนี้อาจจะได้คะแนน 79 คะแนนลงไปอีก เพราะฉะนั้นแล้ว หากน้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 แต่ทำไมถึงไม่มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียน ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะ เพราะเค้าจะนับคะแนนจากผู้สอบได้คะแนนมากจนครบตามจำนวนที่กำหนด และสำรองอีกบางส่วนไว้ ในกรณีที่คนที่เป็นตัวจริงตรวจร่างกายไม่ผ่าน ส่วนสูงไม่ผ่าน อาจจะเรียกจนถึงตัวสำรองคนสุดท้ายก็ได้ค่ะ ในปี 52 ที่ผ่านมา รับจำนวน 800 คน สำรองอีก 200 คน รวม 1000 คน ผลปรากฎว่า คนที่ได้อันดับ 9xx พี่จำตัวเลขไม่ได้ ยังได้เป็นตัวจริงเลยค่ะ เพราะมีหลายคนที่สละสิทธิ์ ตรวจร่างกายไม่ผ่าน ส่วนสูงไม่ถึงค่ะ

  ตอบลบ
 121. เดี๋ยวจะไปอ่านหนังสือสอบต่อครับ แวะเอาเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด มาให้ฟังกันก่อนไปสอบกันครับ ฟังแล้ว มีแรง มีกำลังใจ อยากเป็นข้าของแผ่นดิน อยากเป็นข้าของพระเจ้าแผ่นดิน........

  http://www.youtube.com/watch?v=kIh0fLHw9lM&feature=player_embedded

  http://www.youtube.com/watch?v=CmnDaf6j5dQ&feature=related

  the great king in my heart
  ^__^

  ตอบลบ
 122. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2553 10:07

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ของพี่ปอย อ่านหนังสือหลายรอบ คิดว่าจำได้เกือบหมด จะลุ้นก็แต่วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์ พยายามฝึกทำข้อสอบบ่อย ๆ ค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสอบผ่านได้เป็นตำรวจอย่างที่ตั้งใจไว้นะค่ะ(สอบภาค 3 ค่ะ) กำลังจะเดินทางไปสอบแล้ว สนามสอบอยู่ใกล้บ้านค่ะ

  ตอบลบ
 123. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2553 14:56

  วันนี้เราไม่ได้ไปสอบ เสียดายจัง อดเป็นตำรวจ (หญิง ) เลย
  ขอให้เพื่่อนๆ สอบผ่านข้อเขียนทุกๆ คนเลย นะ

  ถ้าปีหน้าเปิด อีก เราจะไม่พลาดแน่นอน

  มาจัง......

  ตอบลบ
 124. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2553 18:48

  ผมไปมาเหอ ๆ คอมยากสุด

  ตอบลบ
 125. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2553 19:11

  คอมยากจริงๆ confirm....

  ตอบลบ
 126. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2553 21:13

  ผิดข้อ กำ-มา-ธิ-การ - -*

  ตอบลบ
 127. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2553 21:41

  ข้อสอบ powerpoint ยากจิงค่ะ( หมวด computer )
  อีกข้อนึงค่ะที่ถามเรื่อง Mail merge จดหมายเวียนหนะค่ะ
  ตอบข้อไหนกันหรอคะ

  ตอบลบ
 128. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2553 22:03

  หาก ตอบคำว่า กำ-มา-ทิ-กาน ก็ถูกแล้วนี่คะ

  ตอบลบ
 129. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2553 22:06

  แล้วข้อสอบที่ถาม เรื่องแผนภูมิ หนะค่ะ ใน Excell
  ตอบข้อไหนหรอคะที่สร้างตามข้อมูลทั้งหมดในตาราง
  หากใครสอบมาวันที่ 25/04/2553 น่าจะจำได้นะคะ
  แล้วอีกอย่างแผนภูมิรูปโดนัท คือไรอ่ะค่ะ ใครรู้ช่วยตอบหน่อย

  ตอบลบ
 130. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2553 22:50

  Mail merge >> จดหมายเวียน คือ จดหมายทีมีข้อความเติมซ้ำๆ กันทุกๆ ฉบับจดหมายแต่ละฉบับแตกต่างเฉพาะบางส่วนของจดหมาย เท่านั้น (ผิดพลาดขออภัยคะ)

  ตอบลบ
 131. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2553 10:27

  ข้อสอบคอมฯ ยากนะคะ
  ข้อที่ถามเรื่องแผนภูมิ ตอบข้อไหนค่ะ

  ตอบลบ
 132. หลักธรรมที่จะนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จ คือ อะไรค่ะ
  ใครตอบถูก ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

  ตอบลบ
 133. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2553 12:34

  หลักธรรมที่คำจุนโลก ตอบข้อไหนค่ะ ใครรู้บ้างค่ะ

  ตอบลบ
 134. ไม่ระบุชื่อ27 เมษายน 2553 08:36

  สวัสดีค่ะ...พี่ปอย

  น้องเป็นคนหนึ่งที่ติดตามบล็อก ของพี่ตลอดนะคะ ขอขอบคุณสำหรับขอมูลดีๆๆนะคะ มันมีประโยชน์มาก สำหรับน้องอ่านหนังสือมาตลอดนะคะ แต่พอออกจากห้องสอบแล้ว มีความรู้สึกว่าทำข้อสอบได้ไม่ดีพอ ข้อสอบออกแนววิเคราะห์เยอะนะคะ
  ก็ขอให้เพื่อนๆๆทุกคนที่ตั้งใจสอบ ขอให้โชคดีนะคะ ส่วนเรารู้ตัวเองแล้วว่าน่าจะเป็นยังไง ฮิฮิฮิ...

  ตอบลบ
 135. ไม่ระบุชื่อ28 เมษายน 2553 19:02

  หลักธรรมที่ทำให้สำเร็จ ตอบ อิทธิบาท 4 คะ
  ส่วนค้ำจุนโลก ตอบ น่าจะหิริโอตับปะ

  ตอบลบ