วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

หนังสือราชการภาษาอังกฤษ

หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ หนังสือที่ลงชื่อ  และ  หนังสือที่มิต้องลงชื่อ

หนังสือที่ลงชื่อ มี 3 ชนิด ได้แก่

หนังสือราชการที่เป็นแบบพิธี (First Person Formal Note) มี 2 แบบ คือ แบบที่ใช้ในการติดต่อทางการทูตระหว่างส่วนราชการไทยกับส่วนราชการต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และแบบที่ใช้ในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับหน่วยงานทั่วไป

หนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี (First Person Informal Note) ใช้ใน 2 กรณี คือ ส่วนราชการไทยมีไปถึงส่วนราชการต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และ ส่วนราชการไทยมีไปถึงหน่วยงานเอกชน เป็นหนังสือที่เขียนโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 และต้อง ลงชื่อ ใช้สำหรับเรื่องที่มีความสำคัญลดหลั่นมาจากหนังสือราชการที่เป็นแบบพิธี เช่น การสืบถามข้อความหรือขอทราบข้อเท็จจริงบางประการ นอกจากนั้น อาจใช้ติดต่อกับส่วนราชการ ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในกรณีที่ประสงค์จะเน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

หนังสือกลาง ( Third Person Note หรือ Note Verbale) คือ หนังสือราชการที่ใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 และประทับตราชื่อส่วนราชการ โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปมอบหมาย หนังสือประเภทนี้เป็นหนังสือที่ส่วนราชการไทยใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ โดยทั่วไปให้เขียนจากหน่วยงานถึงหน่วยงาน แต่ในบางกรณีอาจเขียนจากตำแหน่งถึงตำแหน่งก็ได้

หนังสือที่มิต้องลงชื่อ มี 2 ชนิด ได้แก่

บันทึกช่วยจำ ( Aide-Memoire) คือ หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่ได้สนทนา เช่น ชี้แจงข้อเท็จจริง ขอร้องเรื่องต่าง ๆ หรือประท้วงด้วยวาจา หรือแสดงท่าทีให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ โดยปกติใช้ยื่นให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งหรืออาจส่งไปโดยมีหนังสือนำส่งก็ได้

บันทึก ( Memorandum) คือ หนังสือที่ใช้สำหรับแถลงรายละเอียดหรือแสดงข้อเท็จจริง ให้ความเห็นหรือโต้แย้งหรือแสดงท่าที โดยปกติใช้ยื่นให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งหรืออาจส่งไปโดยมีหนังสือนำส่งก็ได้

7 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากจ้า สั้นๆ แต่ได้ใจความมากๆ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ5 มีนาคม 2553 09:57

  ติดตามเข้ามาอ่านทุกวันเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ26 มีนาคม 2553 15:47

  ขอบคุณพี่มาก ๆ นะคะ
  ถ้าสอบได้จริง ๆ จะไม่ลืมพระคุณเลยคะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ7 มิถุนายน 2554 10:42

  ขอให้มีออกข้อสอบนะคับ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ19 กรกฎาคม 2554 11:46

  หนังสือราชการ ภาษาอังกฤษ อัพเดท แล้วถูกต้อง ที่ผ่านมาหนังสือกลาง อยู่ในหนังสือมิต้องลงชื่อ สงกะสัย คงอ่านตำราเก่า
  ความความกรุณา วัน ที่ และ B.E. พ.ศ.(2011) B.E. แปลว่าอะไร

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2554 13:58

  B.E. คือ Buddhist Era ค่ะ แปลว่าพุทธศักราช

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ3 พฤษภาคม 2555 18:15

  ขอบคุณจิงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ พี่มีเทคนิกอารายอย่าลืมบอกด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ